Numer 12(402)    Grudzień 2018Numer 12(402)    Grudzień 2018
fot.Adam Bogdan
Cerkiew św. Włodzimierza jak nowa
Dorota Wysocka
Mówił to w sobotę 27 października w Ostrowie Północnym, podczas uroczystości pełnego oświęcenia cerkwi św. Włodzimierza na ostrowskim cmentarzu.
Świątynię wypełnili parafianie i goście (przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, ks. Wacław Dudziuk, proboszcz rzymskokatolickiej parafii w Szudziałowie), współsłużyło trzynastu duchownych. Miejscowych chórzystów wsparł o. Dymitr Tichodniuk.
Nabożeństwo miało inny niż zazwyczaj przebieg. Nie witano przy wejściu władyki, który przyjechał z relikwiami, nie płonęła ani jedna świeca. Wrota ikonostasu pozostawały zamknięte, za nimi dokonywano wypełnionych głęboką symboliką czynności, które zamieniały drewnianą konstrukcję w Stół Pański.
Zaczęto od umocowania – bez użycia metalowych gwoździ, jedynie drewnianych kołeczków wbijanych kamieniami – blatu, na którym umieszczono Na chwałę Boga Ojca, i Syna, i Świętego Ducha, oświęcona została ta świątynia ku czci świętego równego Apostołom Wielkiego Księcia Włodzimierza, w roku od narodzenia Chrystusa 2018 w miesiącu październiku dnia 14/27, gdy Pierwszym Hierarchą jest Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski, przy uświęconym kierownictwie diecezją Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego i wikariusza Najprzewielebniejszego Andrzeja Biskupa Supraskiego oraz probostwie o. mitrata Aleksandra Klimuka.
Potem blat omyty został wodą z dodatkiem wody różanej i czerwonym winem, osuszony płótnem, namaszczony mirrem. Następnie na prestoł nakładana jest biała szata, obwiązana sznurem w taki sposób, by na każdym boku układał się on w kształt krzyża. Na tak przygotowany ołtarz nakłada się wierzchnią, złocistą szatę.
Wrota otwierają się, mirrem zostają namaszczone ściany, władyka zapala pierwszą świecę, po niej zapalają się kolejne świeczki i łampady. Teraz formuje się procesja z relikwiami, obchodzi świątynię i zatrzymuje przed jej – zamkniętymi – drzwiami. Wznoszone są modlitwy, aby do świątyni na Tron (prestoł) wstąpił Król Chwały. Za trzecim wezwaniem drzwi świątyni zostają otwarte, a relikwie wniesione do prezbiterium i umieszczone w prestole, w krzyżu, w wyżłobionej wnęce. Dopiero wtedy rozpocząć się może pierwsza Liturgia.
Żadna z poprzedzających ją czynności nie jest pozbawiona znaczenia, wszystkie etapy kryją w sobie – jak już wspomniałam – symboliczne odwołania, których objaśnienie warte jest odrębnego artykułu.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)


Dorota Wysocka
fot. Adam Matyszczyk

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token