Numer 1(403)    Styczeń 2018Numer 1(403)    Styczeń 2018
fot.
Odezwa
tłum. Ałła Matreńczyk
15 grudnia 2018 roku w Kijowie na terenie narodowego kompleksu muzealnego „Sofija Kijowska” odbył się tzw. zjednoczeniowy sobór, na którym poinformowano o utworzeniu nowej cerkiewnej organizacji pod nazwą „Prawosławna Cerkiew Ukrainy”, powstałej w wyniku połączenia dwóch niekanonicznych struktur – Ukraińskiej Autokefalicznej Prawosławnej Cerkwi i Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Kijowskiego Patriarchatu.
To zebranie jest więc zjednoczeniem raskolników i z Ukraińską Prawosławną Cerkwią nie ma nic wspólnego. Dla naszej Cerkwi nic się nie zmieniło, raskolnicy nadal pozostali w raskole, a Ukraińska Prawosławna Cerkiew pozostaje prawdziwą Cerkwią Chrystusową na Ukrainie. Nikt na świecie nie poddaje w wątpliwość prawdziwości biskupich i kapłańskich chirotonii osób duchownych Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi i łaski dokonywanych w naszej Cerkwi sakramentów, czego nie można powiedzieć o nowo powstałej strukturze.
Ze smutkiem informujemy, że z powodu odejścia w raskoł Świątobliwy Synod musiał zwolnić z kierowania eparchią i zawiesić w pełnieniu obowiązków, wynikających ze święceń, metropolitę winnickiego i barskiego Symeona oraz metropolitę perejasławsko-chmielnickiego i wiszniewskiego Aleksandra. Wzywamy wszystkich was, drodzy władycy, ojcowie, bracia i siostry, do modlitwy o wrazumlenije i powrót do Cerkwi wymienionych władyków i innych, którzy odeszli w raskoł. Nasza Cerkiew, jak miłująca Matka, z nadzieją czeka na ich powrót.
Przykre, że jednym z inicjatorów obecnych doświadczeń Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi jest konstantynopolitański patriarchat, który argumentuje swoje prawo ingerencji w nasze cerkiewne sprawy tym, że nasza Cerkiew kiedyś znajdowała się w jego jurysdykcji. W związku z tym chcielibyśmy przypomnieć, że Ruska Cerkiew była zmuszona ogłosić autokefalię, ponieważ patriarchat konstantynopolitański zdradził prawosławną wiarę i podpisał unię z Rzymem na Ferraro-Florenckim Soborze w 1439 roku. Ta duchowa zdrada prawosławnej wiary stała się główną przyczyną oddzielenia od Konstantynopola kijowskiej metropolii. Unia spowodowała wyłom w cerkiewnych stosunkach i zrodziła nieufność, później pogłębioną tym, że w czasach najtrudniejszych dla naszej Cerkwi doświadczeń konstantynopolitańska Cerkiew nie okazała nam należnej opieki i pomocy.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

W imieniu Świątobliwego Synodu Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi
Onufry, metropolita kijowski
i całej Ukrainy

tłum. Ałła Matreńczyk

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token