Numer 1(403)    Styczeń 2018Numer 1(403)    Styczeń 2018
fot.
Kalendarz na 2019
Jarosław Charkiewicz
Warszawska Metropolia Prawosławna wydała prawosławny kalendarz na 2019 rok. W nim rozważania metropolity Sawy „Tradycja – żywa i ożywiająca pamięć Cerkwi”. To tekst o obchodzonych w tym roku rocznicach – stuleciu odzyskania niepodległości przez Polskę i tragicznych wydarzeniach z 1938 roku, które odcisnęły piętno na ówczesnych stosunkach Cerkwi z państwem. Bezprawnie zburzono lub zabrano prawosławnym ponad sto świątyń na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu – pisze zwierzchnik naszej Cerkwi – a prawosławnych obywateli poddano prześladowaniom za wiarę prawosławną, za trwanie w tradycji przodków”. Metropolita apeluje przy tym do wszystkich o pamięć o naszych bohaterskich przodkach: „Pamiętając, jak wspaniałe wzorce przekazuje nam historia prawosławia w naszym kraju, wspominamy naszych przodków i ich wielką odwagę, pokorę i poświęcenie, z jakimi kultywowali oni swoje obyczaje i przekazywali je następcom, a w trudnych momentach poświęcali za nie swoje życie. To dzięki krwi naszych ojców i matek, dziadów i babć nasze bogactwo duchowe nie zostało zaprzepaszczone, przetrwało i dzisiaj może się rozwijać. Dlatego też musimy pamiętać o nich i naśladować ich wiarę (por. Hbr 13,7).
Dalej hierarcha pisze o trzydziestej rocznicy restytucji prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej, którą będziemy obchodzić w przyszłym roku.
Znaleźć tam także można kalendarium na 2019 rok wraz z tzw. ogólnymi wskazaniami i paschaliami na następne lata, dzieje parafii dekanatu gdańskiego diecezji białostocko-gdańskiej (Gdańsk, Braniewo, Elbląg, Orneta, Morąg, Pasłęk), wykaz adresowy parafii, zawierający adresy i numery telefonów.
Kalendarz do nabycia w parafiach, w składzie metropolitalnym w Warszawie (al. Solidarności 52), siedzibie wydawnictwa (Białystok, ul. św. Mikołaja 5, tel./fax 857443646, wydawnictwo@orthodox.pl), Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, sklepiku Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Białymstoku oraz poprzez internet za pośrednictwem strony www.sklep.cerkiew.pl.

Jarosław Charkiewicz

Kalendarz Prawosławny 2019, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2018, s. 239.

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token