Numer 1(403)    Styczeń 2018Numer 1(403)    Styczeń 2018
fot.
Niech w Augustowie rośnie cerkiew
o. Włodzimierz Misijuk
Tamtejsza wspólnota prawosławna liczy zaledwie pięćdziesięciu wiernych. Duszpasterską opiekę zapewnia im o. Marek Kozłowski, który dojeżdża z Dąbrowy Białostockiej, bowiem parafia nie dysponuje jeszcze własnym domem parafialnym. Liturgia sprawowana jest dwa-trzy razy w miesiącu w małej kaplicy, urządzonej w dawnym zakładzie wulkanizacyjnym. W nabożeństwach uczestniczy zazwyczaj około dwudziestu wiernych. Do miejscowych parafian dołączają prawosławni kuracjusze, a latem turyści. Trudno im jednak trafić do cerkiewki, której za szeregiem domów przy Rynku Zygmunta Augusta nie widać. W dodatku cerkiew ma niespełna 38 m2 powierzchni i w sezonie wakacyjnym wierni się w niej nie mieszczą.
O historii parafii prawosławnej w Augustowie pisaliśmy już kilkakrotnie. Przypomnijmy zatem, że pierwszą cerkiew, drewnianą, poświęconą Matce Bożej, ufundował w 1553 roku król Zygmunt August.
W XVII wieku cerkiew przejęli unici. Gdy w 1875 roku powrócili do prawosławia, stara i zniszczona już cerkiew została całkowicie przebudowana, przeniesiona w inne miejsce i w 1879 roku ponownie oświęcona ku czci Kazańskiej Ikony Matki Bożej. Mogła pomieścić jedynie trzysta osób Niebawem okazała się zbyt ciasna, bowiem Augustów stał się miastem garnizonowym. Wzniesiono zatem w latach 1881-1884 nową, murowaną, na centralnym placu. Jej patronami zostali święci Piotr i Paweł.
Kolejną cerkiew, już ściśle garnizonową, wyświęcono w 1909 roku w koszarach. Stoi do dziś jako kościół rzymskokatolicki.
Po pierwszej wojnie cerkiew w centrum rozebrano, garnizonową odebrano, starą – jako zagrażającą bezpieczeństwu – zamknięto. Niemcy rozebrali ją w czasie drugiej wojny. Parafia przestała istnieć.
W 1954 roku w domu jednego z parafian została urządzona cerkiew „tymczasowa”. Nieregularne nabożeństwa, zazwyczaj raz w miesiącu, sprawował proboszcz z Suwałk.
W 1981 roku nowy ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej, biskup Sawa, rozpoczął starania o utworzenie w Augustowie nowego miejsca modlitwy.
Władze miasta zaproponowały niewielki budynek po byłym zakładzie wulkanizacyjnym, na tyłach budynków mieszkalnych przy Rynku Zygmunta Augusta. Parafianie przeprowadzili niezbędny remont, zaadaptowali wnętrze. 26 maja 1985 roku władyka Sawa oświęcił pomieszczenie. Tak powstała kaplica Wniebowstąpienia Pańskiego, ktora służy parafianom do dziś.
Już w 1997 roku arcybiskup Sawa rozpoczął długotrwałe starania o pozyskanie działki pod budowę nowej cerkwi i domu parafialnego. W 2006 roku biskup Jakub zaaprobował zaproponowaną przez burmistrza lokalizację przy ul. Mazurskiej, a w 2012 roku parafia zakupiła plac za symboliczny 1 procent wartości.
Prace budowlane rozpoczęły się dopiero w 2016 roku, ale stosunkowo szybko pojawiły się fundamenty cerkwi i domu parafialnego.
28 maja 2017 roku arcybiskup Jakub poświęcił kamień węgielny. Budynek plebanii jest już gotowy i oczekuje na wykończenie wnętrz.
Na fundamentach cerkwi ściany sięgają zaledwie 1,5 metra wysokości, bowiem z braku środków finansowych prace przy budowie zostały przerwane.
Połowę z wykorzystanych dotychczas na budowę funduszy prawosławni augustowianie otrzymali od parafii Hagia Sophia w Białymstoku. Pozostałe środki pochodzą z gromadzonych od wielu lat ofiar.
Wierzymy, że tegoroczna akcja pomoże zebrać fundusze niezbędne do spłacenia zaległych zobowiązań i umożliwi kontynuowanie prac planowanych wiosną.
Nowa świątynia budowana jest na planie krzyża, a swym wyglądem nawiązuje do dawnej cerkwi św. św. Apostołów Piotra i Pawła, będzie jednak znacznie mniejsza, bez okazałej dzwonnicy. Pomieści około 120 wiernych. Poświęcona będzie Wniebowstąpieniu Pańskiemu.
Podobnie jak w ubiegłych latach „Wspólne dzieło” zostanie przeprowadzone w czasie, gdy duchowni odwiedzają domy z modlitwą i wodą święconą. W prawosławnych domach kapłani pozostawią informator z przekazem pocztowym. Wystarczy w odpowiednim miejscu wpisać kwotę ofiary, na odwrocie podać imiona ofiarodawców i dokonać wpłaty. Jeśli każda prawosławna rodzina prześle w ten sposób niewielką nawet ofiarę, z pewnością zgromadzimy kwotę, która małej wspólnocie pomoże kontynuować wielkie dzieło budowy nowej cerkwi.
W zeszłorocznej edycji „Wspólnego dzieła” na rzecz cerkwi w Orzyszu udało się zebrać ponad 350 tys. złotych. Zebrane środki umożliwiły wykupienie mieszkania nad świątynią i jego remont, pokrycie dachu, wymianę okien, odnowienie elewacji oraz niezbędną renowację świątyni.
Wynik tegorocznego „Wspólnego dzieła” ogłosimy 3 marca, natomiast 9 czerwca na proskomidii Liturgii w dzień parafialnego święta Wniebowstąpienia Pańskiego, odczytane zostaną imiona wszystkich ofiarodawców.

o. Włodzimierz Misijuk
koordynator akcji
o. Marek Kozłowski
proboszcz parafii
Więcej informacji o parafii
w Augustowie na stronie
www.cerkiew.augustow.pl

Ofiary na budowę cerkwi można składać już teraz na rachunek:
Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego w Augustowie
ul. Rynek Zygmunta Augusta 4, 16-300 Augustów
BS w Sokółce nr konta: 32 8093 0000 0030 4498 2000 0010

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token