Numer 2(404)    Luty 2019Numer 2(404)    Luty 2019
fot.Anna Radziukiewicz
Rozłam się dokonał
Eugeniusz Czykwin
Od początku związanego z nadaniem autokefalii konfliktu staraliśmy się prezentować stanowiska tak patriarchatu moskiewskiego, jak i konstantynopolitańskiego. Przykładem może być rozmowa z arcybiskupem Hiobem (Geczą), zamieszczona w numerze 12/2018. Niestety, materiały przygotowane przez Fanar (nazwa od siedziby patriarchatu konstantynopolitańskiego) tylko w niewielkim stopniu dostępne są w Internecie.
Niżej zamieszczamy zatem tylko krótkie fragmenty listu patriarchy Bartłomieja do zwierzchników lokalnych Cerkwi oraz listy patriarchy Kiryła.
Zwierzchnik konstantynopolitańskiej Cerkwi patriarcha Barłomiej zwrócił się do hierarchów lokalnych Cerkwi z prośbą o uznanie nowo utworzonej Prawosławnej Cerkwi Ukrainy. Patriarcha skierował do zwierzchników lokalnych Cerkwi list, w którym poinformował, że planuje 6 stycznia wręczyć jej zwierzchnikowi tomos, a imię nowego „metropolity kijowskiego i całej Ukrainy” wprowadzić do dyptychu tuż po imieniu zwierzchnika czeskiej Cerkwi.
Zwierzchnik konstantynopolitańskiego patriarchatu w swoim posłaniu podkreślił, że podjął decyzję w tej kwestii, „doskonale znając wolę i wyrażone życzenie Ukrainy”. „Zgódźcie się na te starania (…) i uznajcie ukraińską Cerkiew jako Cerkiew autokefaliczną” – napisał. Jego zdaniem tylko taka decyzja zwierzchników lokalnych Cerkwi będzie słuszna.
„Jeśli postanowimy zignorować naszych braci, którzy przeżywają chwile agonii na Ukrainie, nie będziemy mieć żadnego usprawiedliwienia w dniu Sądu Ostatecznego przed groźnym, i sprawiedliwym Tronem Sędziego dusz i serc wszystkich ludzi, naszego sprawiedliwego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa” – zakończył posłanie patriarcha Bartłomiej.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)
 

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token