Numer 2(404)    Luty 2019Numer 2(404)    Luty 2019
fot.Anna Radziukiewicz
Kolędy w Operze
Anna Radziukiewicz
Kto śpiewał? Połączone siły chórów katedry św. Mikołaja w Białymstoku, czyli dorośli, młodzież i dzieci, gdzie najmłodszy śpiewak miał pięć lat. A dyrygował o. protodiakon Aleksander Łysynkiewicz, wspomagany przez córkę pianistkę Natalię. W podobnej formule wielopokoleniowej wystąpił chór, nazwany Rodzinnym z Supraśla, rozkwitający na żyznej duchowej glebie ławry, pod energiczną dyrekcją matuszki Mirosławy Tichoniuk, dla której także ważne są elementy dramaturgii scenicznej. Kolejny duży chór tworzyła młodzież i dzieci z mińskiej parafii Świętego Ducha (u góry), śpiewając, równo i bezbłędnie, kolędy po białorusku, rosyjsku, polsku, niemiecku, angielsku… Kolędy najbardziej utrzymane w lokalnym duchu zaśpiewali duchowni diecezji warszawsko-bielskiej pod dyrekcją o. Michała Niegierewicza.
Było miejsce i dla kameralnych zespołów, które zachwyciły słuchaczy – najbardziej pięciu śpiewaków z Czerniowców na Ukrainie (obok), łączących śpiew z muzyką, wszystko wykonując jedynie na „instrumencie” strun głosowych.
Ensemble QuatroVoce to kwartet profesjonalistów – muzyków wokalistów, w składzie Marta Wróblewska, Paweł Pecuszok, Aleksandra Pawluczuk i Przemysław Kummer. Kwartet występuje na różnych scenach, nagrywa płyty.
I zespól Souvenir, kierowany przez Jana Kocha, z autorskimi (tekst i muzyka) kolędami lidera zespołu, jakże ciekawymi!
Gospodarzem wieczoru był arcybiskup białostocki i gdański Jakub. Jego słowa, pełne teologicznych treści, słyszeliśmy z telebimu na scenie w przerwach między wystąpieniem zespołów, i na koniec bezpośrednio, gdy dziękował za przybycie ważnym gościom – rzymskokatolickiemu metropolicie białostockiemu ks. arcybiskupowi Tadeuszowi Wojdzie, władykom – bielskiemu Grzegorzowi, supraskiemu Andrzejowi, posłom – Krzysztofowi Jurgielowi, Mieczysławowi Kazimierzowi Baszko, Robertowi Tyszkiewiczowi, marszałkowi województwa podlaskiego Arturowi Kosickiemu, wojewodzie podlaskiemu Bohdanowi Paszkowskiemu, prezydentowi Białegostoku Tadeuszowi Truskolaskiemu, konsul honorowej Białorusi Alle Fedorowej, konsulom honorowym różnych krajów, rektorom uczelni, szczególnie rektorowi ChAT, ks. prof. Bogusławowi Milerskiemu, przedstawicielom władz samorządowych różnych szczebli, sponsorom – i oczywiście chórom i zespołom, które z pasją i radością wykonywały kolędy. Wyraził wdzięczność Damianowi Tanajewskiemu, dyrektorowi Opery i Filharmonii Podlaskiej.
Koncert – profesjonalnie, z dyscypliną i lekkością – prowadziła Dorota Sawicka i o. Andrzej Misiejuk. Reżyserem całości była Katarzyna Wyspiańska-Mirończuk z TVP Białystok. Duża w tym jej zasługa, że śpiew, scenografia, słowa stworzyły harmonijną, spójną całość.

Anna Radziukiewicz, fot. autorka

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token