Numer 2(404)    Luty 2019Numer 2(404)    Luty 2019
fot.Anna Radziukiewicz
Kolędy na Zamku Królewskim
o. diakon Łukasz Leonkiewicz
Stowarzyszenie Wierni Tradycji Pokoleń wspólnie z parafią św. Jana Klimaka w Warszawie zorganizowało trzeci raz z rzędu, w tym roku 20 stycznia, koncert kolęd w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Wydarzenie ma charakter charytatywny. Stowarzyszenie w latach poprzednich pomogło dzieciom w Syrii i wspierało renowację zabytkowych nagrobków na wolskim cmentarzu. Pieniądze zebrane w ramach tegorocznej akcji zostaną przeznaczone na remont zabytkowej cerkwi św. Jana Klimaka.
Honorowymi gośćmi tegorocznego koncertu byli metropolita Cerkwi w Polsce Sawa, ambasadorzy Białorusi, Serbii, Mołdawii, duchowni warszawskich parafii, władze samorządowe i oświatowe.
Wystąpił Zespół Rodzinny Triada (Anna Petrovska, Urszula Paruk i Justyna Sadowska oraz córki Anny, Kalisa i Daria), który od wielu lat, pielęgnując muzykę sakralną i pieśni ludowe, utrwala tradycje na Podlasiu.
Zoria z Uścia Gorlickiego pod kierownictwem Anny Dubec zaprezentowała kolędy ukraińskie. Chór parafii św. Jana Klimaka w Warszawie, którym dyryguje prof. Włodzimierz Wołosiuk, wykonał kolędy odwołujące się do tradycji rumuńskiej, polskiej, białoruskiej i ukraińskiej. Bardzo interesujący był występ kwartetu Ensemble QuattroVoce (obok), który zaprezentował liturgiczne i paraliturgiczne pieśni bożonarodzeniowe. Zawodowi muzycy – członkowie kwartetu – mogą poszczycić się pokaźnym dorobkiem muzycznym. Chór duchowieństwa prawosławnej diecezji grodzieńskiej zaśpiewał hymny liturgiczne oraz kolędy, które zostały przyjęte przez słuchaczy z wielką aprobatą
Prawdziwą niespodzianką był występ znakomitej pianistki Kayo Nishimizu, która swoje życie muzyczne związała z twórczością Fryderyka Chopina, wspólnie z solistami – Bogdanem Kuźmiukiem, Aleksandrą Smerechańską, Julią Bortniczuk i Aleksandrą Karpiuk. W ich wykonaniu można było usłyszeć kolędy „Jezus Malusieńki”, „Lulajże Jezuniu”, „Opłatek dla mamy”, czy „Cichą noc” (zaśpiewną w różnych językach). Kayo Nishimizu wykonała też Scherzo h-moll, op. 20 Fryderyka Chopina, gdzie kompozytor wprowadził melodię kolędy „Lulajże Jezuniu”.
O. Adam Misijuk, proboszcz parafii św. Jana Klimaka na Woli, podziękował wszystkim za obecność oraz wsparcie idei koncertu kolęd na Zamku Królewskim. Metropolita Sawa podziękował za organizację wieczoru, uczestnictwo w nim i wspólne świadectwo naszej wiary.
Koncert kolęd na Zamku Królewskim jest dowodem szacunku wobec kultury prawosławnych, potwierdzeniem, że różnorodność jest największym skarbem każdego społeczeństwa. Pielęgnowanie tradycji i kultury naszych przodków powinno być drogowskazem w życiu.
Stowarzyszenie Wierni Tradycji Pokoleń serdecznie dziękuje metropolicie Sawie za błogosławieństwo na zorganizowanie koncertu, przybycie na uroczystość, ciepłe słowa i wsparcie duchowe.
Dziękuje dyrekcji Zamku Królewskiego za umożliwienie organizacji koncertu w tym wyjątkowym miejscu. Wszystkim wykonawcom za przepiękny śpiew i wirtuozowską grę na fortepianie oraz dostarczenie niezapomnianych wrażeń. Spasi Hospodi!
Akcja charytatywna „Ratujmy wolskie zabytki. Wspólne dzieło dla przyszłych pokoleń” trwa nadal na charytatywni.allegro.pl. Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do udziału.

Zarząd Stowarzyszenia
Wierni Tradycji Pokoleń
o. diakon Łukasz Leonkiewicz
fot. Dymitr Miłowanow

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token