Numer 3(405)    Marzec 2019Numer 3(405)    Marzec 2019
fot.Bizantyjska ikona Triumfu Prawosławia z XIV wieku
Prawosławna modlitwa w Bielsku-Białej
o. Mikołaj Dziewiatowski
Bielsko-Biała to miasto na południowym krańcu Polski, stolica Podbeskidzia. Tereny te zostały schrystianizowane podczas misji świętych braci Cyryla i Metodego jeszcze przed oficjalnym chrztem Polski.
Wreszcie znów ziemia ta doczekała się prawosławnej modlitwy, a 12 stycznia pierwszej wizyty prawosławnego hierarchy.
Biskup łódzki i poznański Atanazy w grudniu 2017 roku zwrócił się do biskupa rzymskokatolickiej diecezji bielsko-żywieckiej Romana Pindla z prośbą o zgodę na odprawianie prawosławnych nabożeństw w kościele Trójcy Przenajświętszej w Bielsku Białej.
10 marca 2018 roku rozpoczęły się regularne modlitwy, a wkrótce powołano punkt duszpasterski w Bielsku-Białej.
Za jego prowadzenie odpowiada o. Mikołaj Dziewiatowski z parafii sosnowieckiej.
Regularne modlitwy trwają już niemal rok, jednak przyjazd władyki był wydarzeniem wyjątkowym dla bielskiej wspólnoty prawosławnej.
12 stycznia odbył się prawosławny molebien z akafistem do Przenajświętszej Bogarodzicy.
Modlitwie przewodniczył władyka Atanazy w towarzystwie duchownych z Sosnowca i Krakowa. Wyjątkowy dzień zebrał liczną, około pięćdziesięcioosobową, grupę wiernych, Polaków, Ukraińców, Rosjan, Łemków i Ślązaków.
Po molebnie zebrani długo śpiewali kolędy w różnych językach, oddając różnorodność wspólnoty prawosławnej w Bielsku Białej.
Na spotkaniu z biskupem Atanazym, poruszano kwestie życia duchowego, przybliżono specyfikę duszpasterską wspólnoty.
Wybrano koordynatora punktu duszpasterskiego, Aleksandra Kornijczuka z Kóz, któremu będzie pomagała Irena Heruk z Bielska-Białej.
Biskup Atanazy złożył też wizytę biskupowi Romanowi Pindlowi, by podziękować mu za pomoc w otwarciu punktu duszpasterskiego w Bielsku-Białej.
W imieniu włsnym i prawosławnych z Bielska i okolic dziękuję za pomoc przy organizacji punktu duszpasterskiego w Bielsku Białej, a szczególnie ks. Józefowi Oleszkowi, miejscowemu proboszczowi, za gościnę oraz otwartość.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

o. Mikołaj Dziewiatowski
fot. Michał Kuryło


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token