Numer 3(405)    Marzec 2019Numer 3(405)    Marzec 2019
fot.Bizantyjska ikona Triumfu Prawosławia z XIV wieku
By Święty Ogień przybył do Polski
Kancelaria metropolity warszawskiego i całej Polski
Z woli Bożej i przy wsparciu ludzi dobrej woli w Wielką Sobotę 27 kwietnia planowane jest przybycie do Polski, po raz dziesiąty, Świętego Ognia z Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Zstąpienie Świętego Ognia w przededniu święta Paschy jest cudownym fenomenem, który ma miejsce corocznie po modlitewnym wstawiennictwie prawosławnego patriarchy świętego miasta Jerozolimy.
Błogosławionej pamięci patriarcha Jerozolimy Diodor I wspominał: „Znajdując drogę w ciemności wchodzę do Grobu Pańskiego i klękam. Modlę się słowami, które były nam przekazywane przez wieki. Czekam. Czasami czekam kilka minut, ale najczęściej cud pojawia się zaraz po modlitwie. Z wnętrza kamienia, na którym spoczywał Jezus, wylewa się światło, które zazwyczaj ma niebieskawy odcień, ale może także przybierać wiele różnych barw, lecz ludzkimi słowami nie można tego opisać. Światło wypływa z kamienia, tak jak mgła unosi się znad jeziora. Wygląda to tak, jakby kamień pokryty był wilgotną chmurą, ale to jest światło. Każdego roku to światło zachowuje się inaczej. Czasami tylko okrywa kamień, a czasami rozjaśnia cały Grób, tak że ludzie stojący na zewnątrz widzą go wypełniony światłem. Światło nie płonie. Nigdy podczas szesnastu lat piastowania stanowiska patriarchy i otrzymywania Świętego Ognia, nie przypaliło mi brody. Światło ma inną konsystencję niż zwykły ogień, który płonie w lampkach oliwnych. Po pewnym czasie światło unosi się i tworzy kolumnę, w której Ogień przybiera inną formę, taką, że mogę zapalić od niego moje świece. Po zapaleniu świec wychodzę z kaplicy i przekazuję ogień najpierw patriarsze ormiańskiemu, potem koptyjskiemu. Następnie przekazuję ogień zgromadzonym”.
W bazylice w tym czasie znajdują się tysiące wiernych, którzy w napięciu oczekują pojawienia się patriarchy. Ściśnięci jeden przy drugim, trzymają w dłoniach naręcza świec. Gdy patriarcha wyjdzie z wnętrza Grobu Pańskiego z zapalonymi świecami i zacznie dzielić się Świętym Ogniem, w bazylice narasta pełen euforii krzyk radości.
Od 2009 roku w bazylice Grobu Pańskiego podczas cudu zejścia Świętego Ognia obecni są przedstawiciele naszej Cerkwi. Po przywiezieniu do Warszawy, Święty Ogień rozwożony jest do parafii w całej Polsce.
Dziękując Bogu za ten dar, organizatorzy tak ważnego przedsięwzięcia zachęcają wiernych do jego finansowego wsparcia. Koszty związane z dostarczeniem Świętego Ognia do Polski są wysokie. Za każdą ofiarę dziękujemy i zapewniamy o modlitwie w świętych miejscach Jerozolimy i naszych świątyniach.
Ofiarę można wpłacać na konto:
Warszawska Metropolia Prawosławna
50 1240 6074 1111 0010 3503 5128
z dopiskiem „Święty Ogień”

Kancelaria metropolity
warszawskiego i całej Polski

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token