Numer 3(405)    Marzec 2019Numer 3(405)    Marzec 2019
fot.Bizantyjska ikona Triumfu Prawosławia z XIV wieku
Bliżej siebie
Eugeniusz Czykwin
Choć Polska i Grecja są krajami oddalonymi geograficznie, utrzymują ze sobą wiele kontaktów, zarówno na płaszczyźnie kulturowej, gospodarczej i dyplomatycznej, a w ostatnim dwudziestoleciu, dzięki bliskim relacjom między Cerkwiami w Polsce i Grecji, także religijnej. Grecję, kolebkę całej zachodniej cywilizacji, miejsce narodzin demokracji, filozofii, teatru, Igrzysk Olimpijskich, w 2018 roku odwiedziło blisko 30 milionów turystów, wśród których znaczącą liczbę stanowili Polacy. Grecja jest wciąż najpopularniejszym z odwiedzanych przez Polaków krajem – w 2018 roku 31 proc. rezerwujących wczasy Polaków wybierało ojczyznę Homera, kolejnym była Turcja 15 proc., Bułgarię wybrało 10 proc., Włochy zaledwie 3 proc.
Setną rocznicę nowożytnych kontaktów dyplomatycznych między Polską i Grecją upamiętniono w zaprzyjaźnionej z Polską parafii św. Mariny w Atenach – Heliopolis, w której 10 lutego odchodzono święto Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej.
W zorganizowanych z inicjatywy Patryka Panasiuka przez Fundację Hagia Marina uroczystościach uczestniczyła oficjalna delegacja naszej Cerkwi z biskupem hajnowskim Pawłem, duchowni prawosławni i katolicy z Polski, trzech posłów (członków polsko-greckiej grupy parlamentarnej), wicemarszałek województwa podlaskiego Stanisław Derehajło, wiceprezydent Białegostoku Adam Musiuk, przedstawiciele podlaskich samorządów. Obecna była ambasador RP w Atenach Anna Barbarzak.
Głównym punktem jubileuszowych uroczystości była Liturgia, którą wraz z duchownymi z Polski sprawowali biskupi hajnowski Paweł i salonicki Antonios. Podniosłą atmosferę nabożeństwa wzmacniał piękny, bizantyński śpiew czterech chórzystów z zespołu Marcina Abijskiego.
W homilii władyka Paweł przypomniał historię, czczonej zarówno w Kościele rzymskokatolickim jak i prawosławnym, Ostrobramskiej Ikony i przypomniał mało znany, pierwszy odnotowany w źródłach historycznych, fakt przybycia do Polski greckiego duchownego. Miało to miejsce w 1018 roku, kiedy to po wyprawie na Ruś Bolesław Chrobry, będąc pod wrażeniem wschodniochrześcijańskiej duchowości, sprowadził na swoje ziemie duchownego bizantyńskiego – o. Anastasiosa, stwarzając mu w Lednicy możliwość sprawowania nabożeństwa w bizantyńskim obrządku.
W skierowanych do uczestniczących w nabożeństwie słowach biskup Antionos i proboszcz parafii św. Mariny archimandryta Serafin Dimitriou serdecznie dziękowali gościom z Polski i podkreślali potrzebę kontaktów i współpracy między prawosławnymi i szerzej chrześcijanami z Polski i Grecji. Za szczególny wkład w rozwój stosunków polsko-greckich orderem św. Mariny odznaczeni zostali polscy parlamentarzyści, samorządowcy i duchowni. Po Liturgii odsłużono molebien za pomyślność polskiego i greckiego narodów. Uroczystości zakończyły się kresnym chodom po ulicach Aten, który niesioną przez duchownych z Polski ikonę Ostrobarmskiej Matki Bożej poprzedzała duża grupa greckich dzieci, radośnie machających polskimi i greckimi chorągiewkami.
Goście z Polski jeszcze raz, wieczorem, spotkali się z parafianami św. Mariny. Tym razem mogli posłuchać tradycyjnych greckich pieśni i zobaczyć tradycyjne greckie tańce w wykonaniu zespołów, działających przy parafii.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Eugeniusz Czykwin, fot. autor

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token