Numer 4(406)    Kwiecień 2019Numer 4(406)    Kwiecień 2019
fot.
Cerkiew na cmentarzu po remoncie
Aleksy Mularczyk
Zabytkowa cerkiew św. Jerzego Zwycięzcy, wybudowana w 1901 roku na cmentarzu w Podsupraślu, przeszła w 2018 roku gruntowny remont.
Wzmocniono fundamenty i dokonano ich izolacji, wymieniono zniszczone kamienie i cegły, podbito istniejące fundamenty z założeniem stosownych izolacji, wykonano nowe opaski wokół cerkwi z betonu i kamienia, kształtując odpowiednio teren wokół świątyni. Wymieniono okna i drzwi.
Schody wejściowe obłożono granitowymi płytami, które są darem firmy kamieniarskiej Jarosława Piotrowskiego.
Remont prowadziła firma Tynk-Bud Krzysztof Micun, prace stolarskie Roman Kardasz. Skorzystano z dotacji urzędu miasta w Supraślu oraz podlaskiego urzędu marszałkowskiego.
W latach 2016-2017 w cerkwi prowadzone były prace rekonstrukcyjne, m.in. renowacja elewacji, wymiana tynków wewnętrznych i podsufitki w ołtarzu oraz renowacja podsufitki nawy głównej.
Wymieniono zmurszałe cegły, wykuto stare spoiwy murowe oraz wykonano nowe. Całość elewacji poddano hydrofobizacji, aby zapobiec wnikaniu wody w głąb struktury.
Prace budowlane wykonała firma Tynk-Bud Krzysztof Micun, zaś nadzór i koordynacje pełnili społecznie Anatol Czaban, Aleksy Mularczyk i Mirosław Świętuchowski. Finansowo remont wsparła także gmina Supraśl.
Cerkiew św. Jerzego ma za sobą ciekawą historię. Po odebraniu wiernym prawosławnym ich monasteru, pełniła tymczasowo funkcję świątyni parafialnej. Podobną rolę pełniła także w latach 1955-1958, kiedy to administracyjnie odebrano wiernym cerkiew św. Jana Teologa i zapoczątkowano jej rozbiórkę. Od 1958 roku, wskutek zdecydowanych reakcji wiernych, przywrócono tej ostatniej funkcję cerkwi parafialnej.
Cmentarz na Podsupraślu pełni funkcję cmentarza parafii przyklasztornej w Supraślu, obejmującej swoim zasięgiem także okoliczne miejscowości, m.in. Ogrodniczki, Karakule, Ciasne, Sowlany, Nowodworze, Łaźnie, Sokołda.
Na jego terenie spoczywają m.in. o. Aleksy Mularczyk, zasłużony wieloletni proboszcz parafii, obsługujący ją w latach 1927-1970. Są także ekshumowane szczątki 55 ofiar mordu, dokonanego przez hitlerowców we wsi Łaźnie. Znajduje się tu pomnik, upamiętniający archimandrytę Izydora, będącego w 1944 roku świadkiem wysadzenia monasterskiej cerkwi Zwiastowania przez wojska hitlerowskie.
Pagórek, na którym położony jest cmentarz, był miejscem jednej z potyczek pomiędzy wojskami hitlerowskimi a radzieckimi w 1941 roku. Do dziś  w południowej ścianie świątyni zachowano ślady po pociskach bojowych.

Aleksy Mularczyk
fort. autor

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token