Numer 5(407)    Maj 2019Numer 5(407)    Maj 2019
fot.Andrzej Charyło
Trzydzieści lat od powrotu
Grzegorz Jacek Pelica
Jubileusz zainaugurowało w sobotę 23 marca poświęcenie przez arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla kamienia węgielnego pod budowę nowej cerkwi w żeńskim monasterze Opieki Matki Bożej w Turkowicach.
Uroczystości zwieńczyła tego samego dnia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie promocja albumu „Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2018”.
– Wytrwale dochowujemy wierności Bogu w Świętej Trójcy w wierze naszych przodków! – przypominał władyka Abel, współjubilat swojej diecezji, zarys dziejów której zredagowali o.o. Jan Grajko i Andrzej Konachowicz. Redaktorem pozycji i autorem hagiograficznego resume jest Jarosław Charkiewicz, który podkreślił, że album to przede wszystkim owoc trzydziestoletniej oddanej pracy pasterskiej arcybiskupa.
Wieczór wzbogacił koncert muzyki cerkiewnej, dedykowany Przenajświętszej Bogarodzicy. Wystąpiły dziecięco-młodzieżowy chór parafii Przemienienia Pańskiego w Lublinie pod dyrekcją Pauliny Chwojko, chór Chołmszczyna pod kierunkiem matuszki Agnieszki Łotysz, chór żeńskiego monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach, prowadzony przez ihumenię Eufalię, i chór katedralny z Lublina pod dyrekcją lektora Andrzeja Boubleja.
W uroczystości wziął udział metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik, który gratulował jubileuszu i dokonań w imieniu swoim i poprzedników, arcybiskupów Bolesława Pylaka i Józefa Życińskiego. Powiedział: – W całej Polsce była znana wielka przyjaźń między arcybiskupami śp. Józefem Życińskim i Ablem. Żartowano tylko, że nie możecie sobie mówić „bracie”, bo nie jest dobrze być bratem Abla. Podziwiam jego piękny głos. Odkąd jestem w Lublinie (7,5 roku) spotkało mnie mnóstwo braterskiej życzliwości; za to wielkie, wspaniałe braterstwo i przyjaźń serdecznie dziękuję. I za ten nieustający ekumenizm, który rozwija się nie tylko poprzez wspólne uroczystości, ale i na co dzień. Niech Słowo, które stało się ciałem, w tajemnicy dzisiejszego święta Zwiastowania Pańskiego, gdy poprzez Wcielenie Bóg przekroczył granice dwóch światów, będzie źródłem radości i błogosławieństwa. Niech Maryja, która przyjęła Słowo z tak wielką pokorą i gotowością, o czym tyle śpiewały chóry, wspiera księdza arcybiskupa i uczy wiary, poddawania się woli Bożej i otwierania się na natchnienie Ducha Świętego. Niech arcybiskup w mocy Bożego Ducha dalej daje świadectwo swojej wiary i podtrzymuje Lublin jako miasto zgody religijnej i wzór ekumenizmu dla innych, i niech ma z tego wielką satysfakcję.
O historii prawosławnej diecezji na ziemiach Lubelszczyzny i Południowego Podlasia opowiedział kronikarz diecezji, Stanisław Dąbrowski.
Za wieloletnią współpracę na wielu płaszczyznach podziękował arcybiskupowi Ablowi dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego Tadeusz Sławecki.
Na otwartą postawę władyki, umacnianie tradycji chrześcijańskich, gospodarność i nastawienie na współpracę wskazywali przedstawiciele marszałka województwa, wojewody lubelskiego i prezydenta miasta Krzysztofa Żuka.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Grzegorz Jacek Pelica
fot. Małgorzata Genca
(Kurier Lubelski)

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token