Numer 5(407)    Maj 2019Numer 5(407)    Maj 2019
fot.Andrzej Charyło
Francuski „Contacts” ma 70 lat
Andrzej Charyło
17 marca w niedzielę Triumfu Prawosławia w soborze katedralnym Świętych Archaniołów w Paryżu przy Rue Jean de Beauvais obchodzono jubileusz 70-lecia istnienia czasopisma „Contacts”. Periodyk, wydawany we francuskiej miejscowości Vannes, jest świadectwem duchowości i teologii prawosławnej w Europie Zachodniej. Jego założycielami byli Jean Balzon i Germaine Revault d’Allonnes. Początkowo ukazywał się jako niewielki biuletyn, który z czasem stał się czasopismem cenionym w wielu środowiskach, niezależnie od różnic jurysdykcyjnych, kulturowych, językowych i etnicznych. „Contacts” jest związany z działalnością bractwa prawosławnego w Europie Zachodniej. Szczególną rolę w aktywizacji tej organizacji w 1959 roku odegrali trzej działacze, Olivier Clément, Boris Bobrinskoy i Elisabeth Behr-Sigel. Redakcja periodyku nawiązała kontakty z wybitnymi teologami, m.in. z o. Sofroniuszem (Sacharowem), który przyswoił światu nauczanie św. Sylwana z Atosu, a także Paulem Evdokimovem.
W ciągu siedemdziesięciu lat czasopismo nieustannie upowszechnia wiedzę o teologii i historii Cerkwi prawosławnej we Francji i na świecie. Obecnie redaktorem naczelnym jest prof. Michel Stavrou, wykładowca teologii dogmatycznej w Prawosławnym Instytucie św. Sergiusza z Radoneża w Paryżu.
Członkami redakcji są m.in. o. Michel Evdokimov, o. Gregoire Papathomas, Juliana Lopukhine-Pierre i Michel Sollogoub.
„Contacts” ukazuje piękno, bogactwo, a także uniwersalność prawosławnej wiary w kontekście historycznym i geograficznym.
Artykuły traktują o duchowości, liturgice, ikonografii w świetle wielowiekowej tradycji nauczania Ojców Cerkwi.
„Contacts” nie unika debaty z problemami dzisiejszego świata. W naszych czasach materializmu, sekularyzacji i indyferentyzmu religijnego bardziej niż kiedykolwiek niezbędne jest głoszenie Słowa Bożego, które daje nadzieję i otuchę. Teksty dotyczą różnych aspektów prawosławia w odniesieniu do Pisma Świętego, komentarzy patrystycznych, jak również myśli religijnej dziewiętnastego i dwudziestego wieku. „Contacts” porusza kwestie etyczne, związane z postępem technologicznym i naukowym oraz procesami globalizacji.

Andrzej Charyło

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token