Numer 5(407)    Maj 2019Numer 5(407)    Maj 2019
fot.Andrzej Charyło
Ikona to okno ku wieczności
Andrzej Charyło
O. Michel Quenot jest proboszczem parafii prawosławnej Opieki Matki Bożej i św. Sylwana z Atosu we Fryburgu w Szwajcarii. Na duchownego został wybrany w dojrzałym wieku przez parafian. Święcenia kapłańskie przyjął w 2003 roku z rąk ówczesnego metropolity Szwajcarii Jeremiasza (Kaligiorgisa). Na rozwój jego życia duchowego miał istotny wpływ kontakt z o. Sofroniuszem (Sacharowem) z monasteru św. Jana Chrzciciela w Essex w Wielkiej Brytanii, dzięki któremu świat poznał myśli św. Sylwana ze Świętej Góry Atos. O. Michel Quenot świadczy o prawosławiu w mieście leżącym na styku kultury francuskiej i niemieckiej. Fryburg nad rzeką Sarine to miasto z początku XII wieku, które w 1481 roku zdecydowało się przyłączyć do Konfederacji Szwajcarskiej. Jest stolicą kantonu Fryburg.
O. Michel Quenot, z wykształcenia językoznawca, międzynarodowe uznanie zyskał dzięki książkom i artykułom o prawosławnej ikonografii. Troszczy się o powierzonych mu parafian z wielką życzliwością i zaangażowaniem. Każdemu okazuje szacunek i dla każdego ma dobre słowo. Jego uprzejmość i przyjacielskie nastawienie do ludzi mogą być przykładem dla wielu. Całym sercem oddany jest służbie Cerkwi. W każdej sytuacji przejawia takt, serdeczność i otwartość. Cechuje się dobrocią, życiową mądrością i wysokim poziomem intelektualnym, który łączy się z wielką skromnością, nie ujmującą niczego z kapłańskiego dostojeństwa. Jego homilie, nawiązujące do ponadczasowego dziedzictwa Świętych Ojców, są umocnieniem dla wiernych. Duchowny głosi Ewangelię świadectwem swego życia. Modlitwa stanowi fundament jego posługi.
O. Michel Quenot i jego matuszka Elisabeth stworzyli w Szwajcarii prawosławną parafię, w której panuje atmosfera spokoju i szczerej modlitwy. Matuszka Elizabeth wspiera o. Michela. Prowadzi chór, pisze ikony. Do parafii we Fryburgu należą wierni różnej narodowości. Znaczącą część stanowią rodowici Szwajcarzy, którzy przyjęli prawosławie już jako dorośli. Każdy przeszedł indywidualną drogę. Przejście na prawosławie odbywa się rozważnie i konsekwentnie. Jest owocem poszukiwań i prawdziwej duchowej przemiany. Parafianie szwajcarskiej wspólnoty to także ludzie z Grecji, Rumunii, Macedonii, Kanady, Rosji, Kamerunu. Wśród wiernych są pracownicy naukowi szwajcarskich uniwersytetów, urzędnicy, lekarze, nauczyciele, teolodzy, muzycy, studenci, pracownicy konsulatu, farmerzy, emeryci, a także małe dzieci.
Przez kilka lat chodziłem do cerkwi, w której służył o. Michel. Czułem się, jak chyba wszyscy inni, częścią prawdziwie chrześcijańskiej wspólnoty. Ludzie nie przychodzą do cerkwi z przyzwyczajenia, każdy wie, dlaczego uczestniczy w Liturgii. Prawidłowe pojmowanie Liturgii i życia cerkiewnego to plon pracy o. Michela i matuszki Elizabeth, za którą stoją poświęcenie, skromność, postępowanie zgodne z duchowością i nauką Świętych Ojców.
W cerkwi Opieki Matki Bożej i św. Sylwana z Atosu we Fryburgu dzięki staraniom proboszcza znajdują się relikwie św. Mikołaja Cudotwórcy, arcybiskupa Miry Licyjskiej, św. Jana Miłościwego, patriarchy aleksandryjskiego, św. Arseniusza z Kapadocji i św. Sylwana z Atosu. Nabożeństwa ze względu na specyfikę szwajcarskiego regionu odbywają się przede wszystkim po francusku. Jednak w związku z wielonarodowym charakterem wspólnoty, niektóre fragmenty Liturgii służone są po grecku, rumuńsku, niemiecku i cerkiewnosłowiańsku. Wszystkie ikony w cerkwi zostały napisane przez rosyjskiego ikonografa Pawła Busałajewa, którego kunszt artystyczny jest związany z tradycją Pustelni Optyńskiej w Rosji, a także z duchowym kierownictwem o. Sofroniusza (Sacharowa) z Wielkiej Brytanii. We Fryburgu nabożeństwa odbywają się regularnie w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne.
O. Michel Quenot chcąc sprawować Liturgię codziennie, obok swego domu w miejscowości położonej w przedalpejskim regionie Gruyère wybudował cerkiew św. archanioła Michała. Znajduje się ona u podnóża szczytu Moléson, z którego roztacza się wspaniały widok na region Jeziora Genewskiego i Alpy. Styl domowej cerkwi nawiązuje do typowych greckich świątyń. Wspaniałą polichromię wykonali greccy ikonografowie. Szwajcarski duchowny we wszystkie dni powszednie sprawuje w niej Liturgię i nabożeństwa wieczorne. Okazjonalnie odprawia również Liturgię w nocy. Codziennie towarzyszy mu matuszka Elisabeth, która swoim pięknym śpiewem o bizantyńskim napiewie dopełnia całości nabożeństwa.
O. Michel każdego roku przygotowuje do wydania dwie pozycje. Najnowsza zawiera wspomnienia z pobytu w północnym Jemenie, gdzie w młodości był delegatem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża podczas misji humanitarnej.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Andrzej CharyłoTwoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token