Numer 6(408)    Czerwiec 2019Numer 6(408)    Czerwiec 2019
fot.Anna Radziukiewicz
Pamięci kniazia Konstantego Bazylego Ostrogskiego
Anna Radziukiewicz
Władyka Abel wyraził ogromną radość, że doszło do upamiętnienia postaci tak ważnej dla Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim prawosławnych dawnej i obecnej Rzeczypospolitej, w tym dla Lublina, jako że książę był fundatorem lubelskiej katedralnej cerkwi i członkiem lubelskiego prawosławnego bractwa.
Władyka Jerzy powiedział: – Jestem głęboko przekonany, że prędko doczekamy się momentu, kiedy będziemy się modlić i za kniazia i do kniazia, bo historia upomina się, by znalazł się on wśród wielkich ksiażąt, którzy zostali ogłoszeni świętymi.
Wyraził też radość, że w uroczystościach bierze udział także dowództwo stacjonującej w Lublinie wielonarodowej brygady im. Księcia Konstantego Iwanowicza Ostrogskiego, ojca Bazylego, reprezentującej Polskę, Litwę i Ukrainę.
Życzenia, byśmy doczekali się szybkiej kanonizacji księcia, skierował władyka szczególnie do zarządu Fundacji Ostrogskiego, dziękując obecnym w Lublinie jej przedstawicielom – Annie Radziukiewicz i Eugeniuszowi Czykwinowi – za pielęgnowanie pamięci o kniaziu, zwłaszcza poprzez przyznawanie Nagrody Ostrogskiego wybitnym osobom z całego świata, zasłużonym na polu rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławia oraz działalność na rzecz jednania chrześcijan.
Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski, obecny na uroczystościach, wyraził radość z z przyjacielskich relacji z Cerkwią prawosławną na lubelskiej ziemi. Wojewodzie towarzyszył jego doradca Bartosz Rybak. Na uroczystościach była obecna osoba niezwykle zasłużona dla świata nauki i lecznictwa prof. Elżbieta Starosławska, dyrektor Centrum Onkologicznego Ziemi Lubelskiej.
Konsul generalny Ukrainy Wasilij Michajłowicz Pawluk podziękował władyce Ablowi za opiekę nad pamięcią kniazia, syna, przykładając współczesne kategorie, kilku narodów – Ukraińców, Białorusinów, Litwinów i Polaków. 

fot. Anna Radziukiewicz

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token