Numer 6(408)    Czerwiec 2019Numer 6(408)    Czerwiec 2019
fot.Anna Radziukiewicz
Usłyszeć ducha prawosławia
Dorota Wysocka
Metropolita, którego słowa odczytał biskup hajnowski Paweł, pisał o muzyce jako czymś nadprzyrodzonym, pozwalającym ludzkiej duszy wyrazić miłość do Boga. Muzyka cerkiewna dotyka naszej duszy w szczególny sposób, uświęca nasze uczucia, buduje modlitewny nastrój, rozbudza radość ducha. Za pomocą muzyki całe stworzenie dziękuje swemu stwórcy za dar istnienia.
W inauguracji festiwalu udział wzięli, obok władyki Pawła, arcybiskup bielski Grzegorz i biskup siemiatycki Warsonofiusz, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, korpusu dyplomatycznego, parlamentarzyści, świątynię wypełnili jednak przede wszystkim miłośnicy muzyki cerkiewnej, jak co roku oczekujący duchowych wrażeń. Nim jednak mogli wysłuchać koncertu, zgodnie z tradycją wykonywanego przez ubiegłorocznego laureata Grand Prix, tym razem chór metropolitalny z Ałma-Aty w Kazachstanie, głos zabierali oficjalni goście.
Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, podkreślił wysoką rangę hajnowskiego festiwalu, który wyrósł w kraju na ważne wydarzenie kulturalne. Tak ważne, że prezydent objął je honorowym patronatem. Na ręce władyki Pawła minister przekazał pisemne potwierdzenie patronatu. Europoseł Karol Karski przekazał zgromadzonym pozdrowienia od premiera Mateusza Morawieckiego, pozdrowienia skierował też wojewoda Bogdan Paszkowski, wszystkich zaś serdecznie witał dyrektor festiwalu o. mitrat Michał Niegierewicz, proboszcz parafii Świętej Trójcy.
Do festiwalowych przesłuchań przystąpiło dwadzieścia siedem chórów z dziesięciu krajów. Rywalizowały ze sobą w pięciu kategoriach.
Koncertom towarzyszyła seria wystaw – fotograficzne „Nostalgia krzyży” Grzegorza Pietraszka i Jerzego Wójcika oraz „10 lat pielgrzymowania do Zwierek” (z Hajnówki), Anny Radziukiewicz „Rytmy – sacrum i przyroda”, malarstwa Joanny Kiersnowskiej i „Muzyka cerkiewna na winylach”.
Festiwalowe chóry także prezentowały się poza Hajnówką. Chór z Kazachstanu w białostockiej cerkwi Zmartwychwstania, chór Kijowskiej Akademii Duchownej podczas Krakowskich Spotkań z Muzyką Cerkiewną.
Po kilku dniach przesłuchań 11 maja ogłoszono werdykt.
Jury w składzie: prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – przewodniczący, prof. dr hab. Grzegorz Pecka, ks. dr Alexandrel Barnea, Oleg Owczennikow, Aleksandrs Brandaws, ks. protodiakon Bazyli Dubec, mgr Ireneusz Ławreszuk, ks. dr Dmitri Bołgarskij, ks. dr Anatolij Nienartowicz, przyznało następujące nagrody:
W kategorii chórów parafialnych wiejskich:
I miejsce – chór parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie, dyrygent Ewa Surel,
II miejsce – chór parafii Opieki Matki Bożej w Dubiczach Cerkiewnych, dyrygent Anna Antoniuk.
W kategorii chórów parafialnych miejskich:
I miejsce – Fiński Prawosławny Chór Kameralny z Helsinek (Finlandia), dyrygent Irina Tchervinskij-Matsi,
II miejsce – chór parafii Świętych Cyryla i Metodego w Wołkowysku (Białoruś), dyrygent Jelena Juzva,
III miejsce – ex aequo zespół wokalny „Cantus Delicium” z Pyrzyc (woj. zachodniopomorskie), dyrygent Tomasz Szutkowski i chór Angelos parafii Świętego Ducha w Białymstoku, dyrygent Ireneusz Ławreszuk.
Wyróżnienie – Arcybiskupi Chór Monasteru Świętego Ducha w Wilnie (Litwa), dyrygent Tatiana Skoworodko.
W kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych:
I miejsce Dziecięco-Młodzieżowy Chór „Wstriecza” z Mińska na Białorusi, dyrygent Ludmiła Litoszyk,
II miejsce – Chór Dziecięcy Soboru Świętej Trójcy z Hajnówki, dyrygent Justyna Marczuk,
III miejsce Chór Dziecięco-Młodzieżowy Parafii Hagia Sophia w Białymstoku, dyrygent Adam Tokajuk.
W kategorii chórów akademickich:
I miejsce – Chór Kameralny „Crescendo” z Krzywego Rogu na Ukrainie, dyrygent Wiktoria Siergiejeva,
II miejsce – Męski Chór Petersburskiej Akademii Duchownej (Rosja), dyrygent Maksim Kalinin,
III miejsce – Chór Studentów przy Prawosławnym Ośrodku Szkoleniowym, Smoleńsk (Rosja), dyrygent ihumenia Jelisavieta (Kisielova).
W kategorii chórów innych:
I miejsce – męski chór Logos z Rygi (Łotwa), dyrygent o. Ioann Szenrok,
II miejsce – zespół wokalny „Świrel” z Mińska na Białorusu, dyrygent Swietłana Kuncewicz,
III miejsce – ex aequo chór „Jedinstvo” z Kotoru (Czarnogóra), dyrygent o. diakon Mikhajło Lazarewić i chór „Bracia Baruch” z Belgradu (Serbia), dyrygent Stefan Zekić.
Grand Prix otrzymał chór Kijowskiej Akademii Duchownej, dyrygowany przez Romana Podłubniaka.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Dorota Wysocka
fot. autorka
i strona www.orthodox.pl

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token