Numer 6(408)    Czerwiec 2019Numer 6(408)    Czerwiec 2019
fot.Anna Radziukiewicz
Budujemy cerkiew w Augustowie
o. Włodzimierz Misijuk
To świąteczne nabożeństwo zakończy kolejny etap wsparcia, okazywanego pięćdziesięcioosobowej parafialnej rodzinie, w gromadzeniu środków na budowę nowej, wymarzonej i „wymodlonej” cerkwi. W chwili zamykania tego numeru PP darowizny sięgnęły już kwoty ponad 350 tysięcy złotych i ciągle jeszcze napływają. Tak więc na proskomidii świątecznej Liturgii odczytywane będą imiona wszystkich dotychczasowych i kolejnych darczyńców.
Tegoroczna akcja „Wspólne dzieło – cerkiew w Augustowie” nie byłaby możliwa bez tych, którzy pomogli w jej przygotowaniu i przeprowadzeniu. Szczególne podziękowania składamy drukarni Orthdruk za druk informatora „Wspólnego dzieła” oraz dołączonego do niego tekstu wprowadzenia i zaproszenia do Cerkwi prawosławnej, wszystkim duchownym za ich osobiste wręczenie parafianom, Przeglądowi Prawosławnemu za ich dostarczenie do prawosławnych parafii w całej Polsce, jak również białostockiemu programowi telewizyjnemu „U źródeł wiary” i audycjom radiowym za przekazywanie na bieżąco informacji o postępach akcji.
Kwota ponad 350 tys. złotych, zebrana w tegorocznym „Wspólnym dziele”, wyraźnie potwierdza skuteczność tego rodzaju działań. Zgromadzone środki umożliwiły proboszczowi parafii w Augustowie, o. Markowi Kozłowskiemu, i jego parafianom kontynuowanie budowy. Już w końcu marca nowa ekipa wznowiła przerwane z powodu braku pieniędzy prace budowlane. Efekt widać na zdjęciu.
Kosztorys przewidywał, że zebrana we „Wspólnym dziele” kwota umożliwi przykrycie cerkwi. Znaczny wzrost cen materiałów sprawił jednak, że zbraknie środków na wykonanie kopuły – to wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Kolejnym poważnym wyzwaniem dla augustowskich parafian będzie wykończenie wnętrza nowej świątyni, ale tak szybkie, znaczące postępy w jej budowie napawają wiarą, że to też się uda. Ich nadzieje i starania podtrzymują nie tak już liczne, ale ciągle napływające ofiary darczyńców.
O postępach prac będziemy informować w kolejnych numerach PP.

o. Włodzimierz Misijuk
koordynator „Wspólnego dzieła”
Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego
ul. Rynek Zygmunta Augusta 4
16-300 Augustów
Bank Spółdzielczy w Sokółce
32 8093 0000 0030 4498 2000 0010
z dopiskiem: „Wspólne dzieło
– cerkiew w Augustowie”

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token