Numer 7(409)    lipiec 2019Numer 7(409)    lipiec 2019
fot.
Czy jesteśmy odpowiedzialni za Boże stworzenie?
Anna Radziukiewicz

Taki temat zaproponował w tym roku Doroteusz Fionik, organizator bielskiego Prologu (23-26 maja). Poprosił mnie o poprowadzenie na ten temat panelu, towarzyszącego wystawie moich fotografii „Rytmy – sacrum i przyroda”. 

Kosmos jest pełen mądrości Bożej – mówiłam podczas wprowadzenia do panelu – jest pełen sensu, tyle że po upadku człowiek stał się ślepy na Boże energie. Radykalnie zmieniła się pozycja człowieka w kosmosie przed i po upadku. Przed upadkiem – na co zwraca uwagę  św. Serafim z Sarowa w rozmowie z Motowiłowem – wszystko było mu podporządkowane jako królowi i władcy. Nie podlegał działaniu żadnych z żywiołów – ani ogniu, ani wodzie, ani ziemi, ani powietrzu. Po upadku wszystko się odwróciło. „Żadne stworzenie, skoro zobaczyło Adama wyrzuconego z Raju, nie chciało mu się podporządkować. Ani słońce, ani księżyc, ani gwiazdy nie chciały go widzieć, źródła odmawiały wody, rzeki nie chciały płynąć” – tak nową sytuację człowieka wyjaśnia św. Symeon Nowy Teolog. I dodaje, że nawet dzikie zwierzęta odwróciły się od niego, były bliskie, by go zabić. Jednak Bóg nie pozwolił im występować przeciw człowiekowi. Musimy więc mieć świadomość, że jesteśmy grzeszni i na swój sposób ślepi. Zerwanie z Bogiem, wygnanie człowieka z Raju, pociąga za sobą przede wszystkim ignorancję – przypomina św. Maksym Wyznawca, ta zaś prowadzi do koncentracji na sobie samym i pragnienia dominacji nad innymi oraz ich ujarzmiania. Człowiek oderwany od Boga żąda pieniędzy, władzy, zaszczytów, dóbr materialnych, seksu. Jest zniewolony przez mit postępu oraz nowoczesności, a całe społeczeństwo jest zorientowane na nieokiełznany wzrost i tylko ze wzrostu dochodu będzie rozliczało rządzących. Gdy Bóg nie działa w nas, wszystko co czynimy jest grzechem – przypomina św. Grzegorz Palamas (1296-1359), któremu powinniśmy być wdzięczni za zatrzymanie pochodu na wschód idei odrodzenia.

 

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)


Anna Radziukiewicz

fot. autorka


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token