Numer 7(409)    lipiec 2019Numer 7(409)    lipiec 2019
fot.
Jubileusz
Andrzej Charyło

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego świętowało 1 czerwca jubileusz trzydziestolecia działalności. Uroczystości rozpoczęły się Liturgią w cerkwi św. Archanioła Michała, której przewodniczył arcybiskup bielski Grzegorz. Odczytano list metropolity Sawy, w którym napisano: „Działalność bractwa pojawiła się w nawiązaniu do bractw cerkiewnych Rzeczypospolitej Polskiej, istniejących w trudnym okresie unii brzeskiej XVI wieku. Bractwo św. św. Cyryla i Metodego kontynuuje więc szlachetne dzieło swoich poprzedników. Jubileusz niech będzie bodźcem do kolejnych wspaniałych inicjatyw i obfitych planów działalności. Wzorem pracy niech zawsze będą św. św. bracia Cyryl i Metody, ich wierność Bogu, prawosławiu i kulturze słowiańskiej”.

Po nabożeństwie na spotkaniu gości, sympatyków i działaczy bractwa przywitali przewodniczący zarządu głównego stowarzyszenia, Archont Wielki Cerkwi Chrystusowej Bazyli Piwnik oraz wiceprzewodniczący Jan Smyk. Wręczono srebrne i złote Ordery Świętych Braci Sołuńskich. 

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)


Andrzej Charyło

fot. autor


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token