Numer 7(409)    lipiec 2019Numer 7(409)    lipiec 2019
fot.
Wiara i nauka
Anna Radziukiewicz

W Supraślu 31 maja i 1 czerwca rozmawiali naukowcy z kilku krajów. Formuła spotkania była nietypowa, ale jakże ożywcza i pożyteczna. Konferencje zwykle skupiają naukowców jednej specjalizacji, nieraz wąskiej na przykład endokrynologów, mediawistów, onomastyków, Tym razem w Supraślu rozmawiali ze sobą biolodzy, inżynierowie, medycy, historycy, teolodzy. Co ich łączyło? Prawosławny pogląd na świat. Bo każda dziedzina nauki może być wpisana u człowieka wierzącego w Boży plan. Każda jest odkrywaniem Bożych tajemnic. Albo inaczej – każda dziedzina nauki powinna tak służyć człowiekowi, by ten korzystając z jej odkryć nie naruszał piękna i równowagi Bożego stworzenia. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Prawosławnych Uczonych z Rosji (o organizacji w wywiadzie z o. Giennadijem Zaridze) i Akademia Supraska. Uczestników powitał biskup supraski Andrzej, o. Giennadij Zaridze, w imieniu Akademii Supraskiej prof. Antoni Mironowicz. Witający wygłosili też podczas konferencji wykłady. Podczas dwudniowego spotkania wygłoszono wiele ciekawych referatów, ale być może najważniejsze było owe spotkanie – wierzących prawosławnych uczonych z różnych krajów, budowanie solidarności i więzi. I dlatego stowarzyszenie proponuje każdego roku w różnych krajach tak wiele konferencji, nawet po kilkadziesiąt, po to, by łączyć i prowadzić do Boga grupę, która w różnych epokach i krajach usiłowała postawić nieraz nieprzekraczalną granicę między wiarą i nauką. W tym środowisku mówi się – między nauką i wiarą nie ma sprzeczności.

 

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)


Anna Radziukiewicz


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token