Numer 7(409)    lipiec 2019Numer 7(409)    lipiec 2019
fot.
Ikona i Tradycja
Andrzej Charyło

Z prawosławnym duchownym ze Szwajcarii o. MICHELEM QUENOT autorem książek poświęconych ikonie laureatem Nagrody Ostrogskiego rozmawia Andrzej Charyło.Andrzej Charyło: – Jakie jest znaczenie ikony we współczesnym świecie?

O. Michel Quenot: – Żyjemy w czasach, w których obrazy obecne są wszędzie, lecz wiele z nich pozbawionych jest głębszego znaczenia. Prawdziwe wizerunki mają wymiar ontologiczny, gdyż są ściśle związane z istotą ludzkiego życia. Ikona zwraca uwagę na najważniejsze aspekty egzystencji, ukazuje sedno i cel życia. Ikony mają charakter liturgiczny. To oznacza, że ich podstawowym miejscem przeznaczenia jest świątynia, gdzie sprawowane są nabożeństwa. Wszystkie teksty liturgiczne są ściśle związane z ikonami. Słowa, które słyszymy w cerkwi, możemy „ujrzeć” w formie kształtów i kolorów na ikonach. Świadomość tej wzajemnej zależności i znaczenia tych dwóch integralnych składowych jest bardzo ważna. Jeżeli odejdziemy od tej fundamentalnej zasady, doprowadzi to nieuchronnie do tworzenia swoistej karykatury. Ten proces ma już miejsce. Stanowi wielkie niebezpieczeństwo dla współczesnej ikonografii. Nie jest on zgodny z prawdziwym, autentycznym duchowym tchnieniem. W XVII i XVIII wieku, a także później, powstało wiele ikon, których styl oddalił się od wielowiekowej tradycji i nie zawsze był zgodny z kanonem ikonograficznym.

 – Jest Ojciec autorem trzydziestu książek o ikonografii. W Polsce ukazały się jedynie trzy z nich: „Ikona. Okno ku wieczności”, „Zmartwychwstanie i ikona”, „Ikona i kosmos: inne spojrzenie na dzieło stworzenia”. Jakie zagadnienia zawarte są w pozostałych książkach?

– To miło, że wydano trzy książki po polsku. Zostały napisane jako jedne z pierwszych i stanowią początek całej kolekcji. Książki ukazują, czym jest Cerkiew, jakie jest znaczenie i miejsce w niej człowieka. Piszę też o Bogarodzicy, męczennikach, prorokach, świętych lekarzach, Ojcach Cerkwi. Jedna z ostatnich pozycji dotyczy miejsca kobiety w tradycji chrześcijańskiej i ukazuje jej rolę w historii ludzkości od Starego Testamentu aż do dziś. Ostatni rozdział stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: czy tradycja, wyznaczająca kobiecie szczególną rolę, jest obecnie kontynuowana, czy została przerwana? Pytanie jest ważne szczególnie w kontekście nowych, niezwykle niebezpiecznych, ideologii. Chrześcijańskie stanowisko wobec tej kwestii musi być stanowcze i jasne. Jedna z najnowszych książek dotyczy mojego pobytu w Jemenie.


     

 

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)


Andrzej Charyło

fot. autor


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token