Numer 7(409)    lipiec 2019Numer 7(409)    lipiec 2019
fot.
Chaos coraz większy
Eugeniusz Czykwin

15 grudnia 2018 roku na zwołanym przez patriarchę Konstantynopola Bartłomieja „zjednoczeniowym soborze” przedstawiciele dwóch nieuznawanych przez światowe prawosławie rozłamowych struktur – tzw. Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Kijowskiego Patriarchatu (UPC KP) i tzw. Ukraińskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi (UAPC) – utworzyli nową strukturę – Prawosławną Cerkiew  Ukrainy (PCU). Na jej zwierzchnika wybrano rekomendowanego przez „patriarchę” Filareta „metropolitę” Epifanija. I to tej strukturze 6 stycznia bieżącego roku w Stambule (dawny Konstantynopol) patriarcha Bartłomiej, ignorując stanowisko kanonicznej (tworzą ją ponad 12 tys. parafii i ponad 200 monasterów) Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi (UPC), nadał tomos o autokefalii.

Nową, utworzoną z ogromnym zaangażowaniem prezydenta Petra Poroszenki, rządu i większości ukraińskich polityków strukturę okrzyknięto „epokowym” wydarzeniem, porównywalnym do dokonanego przez św. Włodzimierza chrztu Rusi Kijowskiej w 988 roku. 8 stycznia prezydent Poroszenko podpisał dekret o nadaniu „duchowemu przywódcy narodu”, patriarsze Filaretowi, najwyższych nagród państwowych – tytułu „Bohater Ukrainy” i „Orderu Państwa”. Wcześniej, 18 grudnia 2018 roku,  Werchowna Rada Ukrainy przegłosowała wniesienie do kalendarza „szczególnie ważnych wydarzeń 2019 roku” jubileuszu 90. urodzin Filareta (Denysenki). Decyzją rady to „szczególne wydarzenie” obchodzono w Ukrainie 23 stycznia. – Byliście, jesteście i pozostaniecie duchowym liderem ukraińskiego narodu – oświadczył w czasie transmitowanych przez wszystkie kanały ukraińskiej telewizji urodzinowych uroczystości Filareta prezydent Poroszenko. – Weszliście do historii jako duchowy i państwowy lider, jeden z twórców Cerkwi i państwa. Wdzięczni potomkowie wasze imię będą wymieniać na równi z imionami Petra Mohyły, Wasilia Lipkowskoho, Hilariona Ohijenki, Andrieja Szeptyckoho i Josifa Slipoho.

I oto ten bohater i duchowy lider  narodu dokonał kolejnego w swoim życiu, tym razem w nowo utworzonej Prawosławnej Cerkwi Ukrainy, raskołu. By zrozumieć, jak do tego doszło, potrzebne jest przypomnienie kilku faktów.

 

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)


Eugeniusz Czykwin


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token