Numer 7(409)    lipiec 2019Numer 7(409)    lipiec 2019
fot.
O przyszłości architektury cerkiewnej
Redakcja PP

22 maja w Moskwie wręczono prof. Jerzemu Uścinowiczowi odznakę i dyplom członka honorowego akademika Rosyjskiej Akademii Sztuki (RAS). Ten prestiżowy tytuł otrzymał również prof. Jerzy Malinowski z Torunia, prezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata (PISnSŚ). W uroczystości udział wzięli pierwszy wiceprezydent RAS Wiktor Kalinin i sekretarz prezydium RAS Oleg Koszkin. Ceremonia miała miejsce przed otwarciem konferencji „Drogi rozwoju prawosławnej sztuki cerkiewnej: Polska (Białystok) i Rosja. Regionalne aspekty w kontekście jedności zadań artystycznych”, przygotowanej przez RAS.

Podczas konferencji przyjrzano się dokonaniom w architekturze i sztuce prawosławia ostatnich trzydziestu lat. Stała się ona jakby dalszym ciągiem otwartego konkursu, zorganizowanego w 2013 roku przez Związek Architektów Rosji i ruską Cerkiew. Nadesłano wówczas 114 prac z Rosji, Litwy, Ukrainy, Estonii i Polski. Konkurs ujawnił stan świadomości rosyjskich architektów w kwestii przyszłości architektury i sztuki prawosławnej, choć nieoczekiwanie wygrała go polska praca – Jerzego Uścinowicza.

Architekci rosyjscy po tym konkursie zaczęli częściej konfrontować swoje prace z pracami twórców z zagranicy. W odczuciu społecznym cerkwie budowane w Polsce, zwłaszcza na Podlasiu, stały się wykładnią współczesnego, a zarazem tradycyjnego podejścia do sztuki sakralnej  prawosławia, do wizji jej przyszłości.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Redakcja PP


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token