Numer 8(410)    sierpień 2019Numer 8(410)    sierpień 2019
fot. Eugeniusz Czykwin
Jak nowa
Ałla Matreńczyk

Znamy ją wszyscy. Z wycieczek do Białowieży, albumów i przewodników, widokówek i akwareli. Cerkiew św. Mikołaja, ufundowana przez cara Aleksandra III, zaprojektowana przez wileńskiego architekta Pimienowa, wzniesiona z wyrabianej na miejscu przez sprowadzonego z Górnego Śląska Niemca Juliusza Karola Millera czerwonej cegły już podczas wyświęcenia 22 stycznia 1895 roku została uznana za najpiękniejszą w całej grodzieńskiej guberni. I choć los nie był dla niej zawsze łaskawy – o prawo do odbudowy po zniszczeniach wskutek niemieckiego bombardowania parafianie musieli udać się aż do Berlina – teraz po wieloletnim i kapitalnym remoncie można powiedzieć, że odzyskała swój pierwotny blask. Jej małego poświęcenia dokonał 14 lipca władyka hajnowski Paweł, a uroczystość zbiegła się z czterdziestoleciem kapłaństwa, czterdziestoleciem objęcia parafii i czterdziestoleciem małżeństwa jej proboszcza o. Sergiusza Korcha. Liturgii przewodniczył metropolita Sawa.


Wierni i zaproszeni goście już od rana wypełniali świątynię. Ale skalę przeprowadzonych w niej prac najlepiej mogli ocenić stali bywalcy. Tym „od wielkiego święta” pomogła  rozwieszona na cerkiewnym ogrodzeniu wystawa fotografii. A wyremontowano m.in. dach i elewację cerkwi, przeprowadzono remont ogrodzenia, utwardzono i zagospodarowano pogost, dokonano  konserwacji pięknego ikonostasu z chińskiej porcelany, jedynego takiego zabytku w Polsce, i bocznych kiotów. Wyremontowano także, też wyświęconą 14 lipca, położoną nieopodal kapliczkę. I za koniec tych wszystkich prac dziękowano Bogu. Dziękowano też  za czterdziestolecie kapłaństwa o. Sergiusza Korcha, czterdziestolecie jego proboszczostwa i czterdziestolecie jego małżeństwa z matuszką Olgą. – Dziękowaliśmy Bogu za ten dar, który przyjmuje człowiek w sakramencie kapłaństwa, czyniącego z człowieka słabego mocnego duchowo, dając mu prawo i obowiązek sprawowania Liturgii – zwrócił się do jubilata metropolita Sawa.


(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Ałła Matreńczyk

fot. Zbigniew Dzwonkowski


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token