Numer 8(410)    sierpień 2019Numer 8(410)    sierpień 2019
fot. Eugeniusz Czykwin
20 lat z Instytutem Kultury Prawosławnej
o. Mirosław Demczuk

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach został powołany przez metropolitę Sawę 1 lipca 1999 roku. Propagowanie oraz pielęgnowanie kultury i tradycji prawosławnej uznano za jego główne zadanie. Pierwszym kierownikiem placówki został o. Andrzej Jakimiuk, jego zastępcą o. Bazyli Litwiniuk. Od początku pod egidą Instytutu odbywały się spotkania poświęcone prawosławiu, prowadzono naukę cerkiewnosłowiańskiego, organizowano pielgrzymki do miejsc świętych oraz letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Przełomowy w historii Instytutu był rok 2004. Zrodził się wówczas pomysł zorganizowania w Siemiatyczach Przeglądu Pieśni Religijnych i Paraliturgicznych. Nikt w owym czasie nie przypuszczał, że za kilka lat przegląd ten urośnie do rangi wydarzenia międzynarodowego, a Siemiatycze każdej jesieni przez kilka dni będą stolicą pieśni paraliturgicznej. Pierwszy przegląd odbył się  13 i 14 listopada 2004 roku i miał charakter lokalny. Zaprezentowało się na nim kilka chórów z Siemiatycz i okolicznych miejscowości. Koncerty odbywały się w cerkwi św. św. Piotra i Pawła oraz w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach. Od tego czasu przegląd odbywa się każdego roku w jeden z listopadowych weekendów. W 2008 roku kierownikiem Instytutu został o. Sławomir Chwojko. Działalność placówki znacznie się poszerzyła. Rozpoczęto starania o nadanie mu osobowości prawnej, opracowano statut oraz wybrano zarząd, który składał się z aktywnych działaczy parafii dekanatu siemiatyckiego. Instytut stał się organizacją pozarządową, dzięki czemu realna stała się możliwość pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową. Dzięki tymzmianom oraz staraniom zaangażowanych osób Przegląd Pieśni Religijnych i Paraliturgicznych z imprezy o charakterze lokalnym urósł do rangi wydarzenia na skalę międzynarodową i stał się wizytówką Instytutu. Podjęto także wiele nowych inicjatyw, takich jak obchody dnia służby zdrowia, dnia nauczyciela czy organizacji wieczorów kolęd wschodniosłowiańskich. Zorganizowano naukę języka rosyjskiego, cyklicznie odbywały się konkursy dla dzieci i młodzieży, warsztaty plastyczne prowadzone przez matuszkę Halinę Chwojko, kontynuowano wyjazdy na kolonie, organizowane prze Ewę Podgórzak. W 2016 roku o. Sławomir Chwojko został mianowany proboszczem parafii prawosławnej w Orli. W związku z jego przeniesieniem obowiązki kierownika Instytutu przejął o. Bazyli Litwiniuk, którego zastępcą został o. diakon Mirosław Demczuk. Kontynuując sprawdzone już działania, postanowiono podjąć dodatkowe inicjatywy. Instytut jest organizacją pozarządową. Jego oferta jest skierowana nie tylko do wiernych Cerkwi prawosławnej. Przedstawiciele Instytutu zapraszani są na konferencje związane z kulturą, promowaniem wolontariatu czy pracą z młodzieżą. W tym roku, już po raz dziesiąty, odbył się wieczór kolęd wschodniosłowiańskich. Co roku gromadzi on sporo ludzi z całego regionu.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

o. Mirosław Demczuk

fot. Anna Radziukiewicz


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token