Numer 8(410)    sierpień 2019Numer 8(410)    sierpień 2019
fot. Eugeniusz Czykwin
Siewcy
Anna Radziukiewicz


Im głębsza myśl, tym wyżej unosi – to aforyzm poety Borysa Russko, rodem z Białowieży, doskonale pasujący do najnowszej książki Fundacji Ostrogskiego „Siewcy”, która ukaże się w połowie sierpnia i po raz pierwszy będzie dostępna w sprzedaży na Świętej Górze Grabarce.  Książkę zrodziła myśl i doświadczenie mądrych ludzi z Polski, Białorusi, Rosji, Ukrainy, czyli obszarów tworzących dawną Ruś, ale także z terenów od niej odległych – Ameryki, Libanu, Francji, Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Kenii, Finlandii, Cypru, Grecji, Serbii. Co łączy ową myśl zbiorową? Nagroda Księcia Konstantego Ostrogskiego, przyznawana od 1990 roku przez kapitułę, pracującą przy redakcji Przeglądu Prawosławnego, pod kierunkiem Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu. W książce mówią laureaci nagrody. To ludzie, którym zwykle udało się połączyć mądrość z duchowością i głębokim doświadczeniem. Dziś, w świecie zdominowanym przez informację płytką, miałką i sensacyjną, tacy są skarbem. Słuchajmy ich. Uczymy się od nich. Wzrastajmy, próbując ich naśladować. Dlatego to im udzielamy przede wszystkim głosu. Przez trzydzieści lat przeprowadzaliśmy z nimi rozmowy, obserwowaliśmy ich, śledziliśmy dokonania, by potem ich osobowości prezentować w formie klasycznych wywiadów albo reportaży.  Przez długie miesiące przyszło mi pracować jako redaktorowi nad tym tomem. Materiał rozproszony po trzydziestu rocznikach Przeglądu Prawosławnego, przybliżający laureatów, okazał się niezwykle interesujący. Pokazuje różne sfery, odcienie i niuanse radości życia w Chrystusie, radości tworzenia i zwyczajnej codziennej pracy na chwałę Bożą. Materiał okazał się bogaty – w początkowej formie przekraczał 1100 stron. Jako redaktor nieustannie więc go „heblowałam” – by nie pozostały dłużyzny, powtórzenia czy miałkości. Udało mi się zredukować go do 576 stron. Dalej już nie mogłam. Po prostu żal mi było odbierać głosu naszym laureatom – pouczającego, mądrego, wszechstronnego. Książkę uzupełniałam także nowymi, dotychczas nie publikowanymi, tekstami. Choćby o patronie nagrody, księciu Konstantym Ostrogskim, czy wywiadami. I tak powstał opasły tom. Rzecz podzieliłam na rozdziały takie jak „Nauczyciele”, „Cywilizacja”, „Myśl” , „Słowo”, „Pamięć”, „Muzyka”,  „Architektura”, „Media”. Każdy rozdział „gromadzi” więc swoją grupę laureatów. Uznałam, że w tym układzie tom będzie bardziej przejrzysty, łatwiejszy w odbiorze, adresowany do tych, którzy się daną dziedziną interesują.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Anna Radziukiewicz

Siewcy, pod redakcją Anny Radziukiewicz, Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, Białystok 2019, ss. 576.


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token