Numer 8(410)    sierpień 2019Numer 8(410)    sierpień 2019
fot. Eugeniusz Czykwin
Kościół - Jedność - Wolność
Grzegorz Jacek Pelica

Anglikańsko-starokatolicka debata w Trybunale Koronnym to spotkanie ekumeniczne w ramach projektu „Lublin ekumeniczny 2019. Ku jedności. 450 lat Unii Lubelskiej (1569-2019)”. Przybyłych na debatę powitał ks. prof. Sławomir Pawłowski (KUL), reprezentujący arcybiskupa Stanisława Budzika. Ks. Andrzej Gontarek, przewodniczący lubelskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, przedstawił przybyłych zwierzchników wspólnot chrześcijańskich. Obecni byli hierarchowie z Lizbony, Madrytu, Paryża oraz przedstawiciele episkopatów Belgii, Austrii, Niemiec i Szwajcarii. Władykę Abla i duchowieństwo lubelskiej parafii prawosławnej reprezentował o. prot. Jerzy Łukaszewicz. Charakteryzując Kościoły anglikańskie, biskup Michael  Barrows z Irlandii podkreślił ich kanoniczną jedność z biskupem Canterbury oraz zakorzenienie w reformacji angielskiej XVI wieku: – Jesteśmy związani wspólną Liturgią i jej wspólnym przeżywaniem. Reformacja nie była przez nas postrzegana jako radykalne zerwanie z przeszłością, ale raczej jako odnowa Kościoła. Jesteśmy więc katolikami i zreformowanymi chrześcijanami.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Grzegorz Jacek Pelica


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token