Numer 8(410)    sierpień 2019Numer 8(410)    sierpień 2019
fot. Eugeniusz Czykwin
Swięcenia kapłańskie
Andrzej Charyło

30 czerwca, w niedzielę Wszystkich Świętych Ziemi Ruskiej i Świętych Ojców z Góry Atos arcybiskup białostocki i gdański Jakub w soborze katedralnym św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku udzielił chirotonii kapłańskiej protodiakonowi Marianowi Romańczukowi. Podczas Liturgii hierarcha zwrócił się do nowo wyświęconego duchowego: – W Twoim życiu dzień dzisiejszy jest najważniejszym dniem, bo cóż może być na ziemi ważniejsze od sakramentu kapłaństwa. Od dziś twoja posługa w Cerkwi zmienia się kardynalnie. Już nie polega ona na pomocy duchownemu przy nabożeństwie, a na sprawowaniu sakramentów, a przede wszystkim sakramentu Eucharystii. To ważny sakrament, gdyż zobowiązuje on każdego duchownego do tego, aby w swoim życiu starał się służyć innym, prowadzić wszystkich do Boga i pomagać w ich zbawieniu, czyli zdobywaniu życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Podczas chirotonii modliliśmy się o to, żeby łaska Boża pomagała w wypełnianiu tych zadań. Podczas Liturgii obecni byli duchowni, chórzyści i wielu wiernych parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.


O. Marian Romańczuk urodził się 8 listopada 1974 roku. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie. Naukę kontynuował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie obronił pracę magisterską na temat „Sergiusz Rachmaninow jako kompozytor muzyki cerkiewnej”. Święcenia diakońskie przyjął z rąk arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba 18 lutego 2001 roku. Posługę niósł przez 18 lat w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, gdzie pełnił również funkcję dyrygenta młodzieżowego chóru. Od wielu lat jest nauczycielem religii w białostockich szkołach. Za pracę na rzecz Cerkwi był wielokrotnie nagradzany, m.in. protodiakoństwem w 2008 roku, kamiławką w 2011 roku i nagrodą wydziału katechetycznego diecezji białostocko-gdańskiej w 2014 roku.

Andrzej Charyło, fot. Paweł Nasuta


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token