Numer 8(410)    sierpień 2019Numer 8(410)    sierpień 2019
fot. Eugeniusz Czykwin
Prawosławie na świecie
tłum. Ałla Matreńczyk

ROSJA

Odsłonięcie pomnika w Siergijewym Posadzie

Uroczystego odsłonięcia memoriału „Wszystkim, którzy ucierpieli za Chrystusa w latach prześladowań i represji” dokonał patriarcha Kirył 18 lipca w Siergijewym Posadzie. Na kompleks składa się kamienny krzyż z cierniowym wieńcem, niegasnąca łampada, sołowiecki kamień, pomniki Pawła Floreńskiego, nowego męczennika Kronida, ostatniego namiestnika Troice-Siergijewskiej Ławry przed jej zamknięciem w 1921 roku i św. męczennicy Elżbiety, założycielki wspólnoty sióstr miłosierdzia. – Kiedy przypominałem lata życia ojca Pawła Floreńskiego, wspomniałem swego dziadka – mówił po poświęceniu patriarcha. – Na Sołowkach byli prawie jednocześnie, dziadek trafił tam trochę wcześniej niż ojciec Paweł Floreński. Słuchając opowieści dziadka już we wczesnych latach życia uświadomiłem sobie, jakie straszne nieszczęścia, straszne doświadczenia stały się udziałem ruskich prawosławnych ludzi, którzy dochowali wierności Panu mimo strasznych tortur, uwięzienia, nieludzkich warunków życia, pełnej deklasacji w ówczesnym społeczeństwie, które informowało o swoim dążeniu do szczęścia, zbudowaniu wszystkim jasnego i szczęśliwego życia. Straszny dysonans między tym, co deklarowały władze, partie, część inteligencji i tym, co rzeczywiście przeżywał naród  było tym pęknięciem, które doprowadziło do rozpadu wielkiego kraju, a nasz naród do ogromnych geopolitycznych wstrząsów w końcu dwudziestego wieku. Cała historia utkana jest z powiązanych ze sobą wydarzeń. Przyczynowo-skutkowa więź istnieje, zapewniają zarówno profesjonalni historycy, jak i prości ludzie. Przyczynowo-skutkowa wieź między cierpieniami, prześladowaniami, torturowaniem najlepszych ludzi naszej ojczyzny, w tym także prawosławnych, takich wybitnych naukowców – encyklopedystów, jakim był o. Paweł Floreński, doprowadziły do osłabienia złączy, które solidnie spajają życie narodu w jednym państwie. Dlatego rozpad, podział, do którego doszło w końcu ubiegłego wieku, który tak boleśnie przeżywa do tej pory nasz naród, był skutkiem tych strasznych wydarzeń, tej strasznej polityki, która podzieliła nasz naród, także w latach, kiedy na Sołowkach cierpiał ojciec Paweł Floreński. Powinniśmy wyciągnąć prawidłowe wnioski. Kiedy mówię „my”, mam na uwadze nie tylko Cerkiew. Cerkiew już dawno wyciągnęła wnioski. Te wnioski powinny wyciągnąć i władze, i nasza inteligencja, i cały nasz naród. Powinniśmy jak źrenicy oka chronić jedności naszej ojczyzny, naszego narodu, a do tego powinniśmy mieć silne podstawy. I Cerkiew poprzez głoszenie moralności zakłada takie podstawy – nie związane z polityką, z koniunkturą, lecz z samą moralną naturą naszego narodu. Patriarcha Kirył w towarzystwie biskupa Siergijewskiego Posadu Paramona i ihumena Andronika (Trubaczewa) obejrzał muzeum-mieszkanie o. Pawła Floreńskiego, z zainteresowaniem zapoznał się z jego biblioteką,  otrzymał też w darze pierwsze, z początku XX wieku, wydanie jego prac. Pomnik Pawła Fłoreńskiego ma dwa i pół metra wysokości. Duchowny stoi na Golgocie przed Krzyżem jako jeden z wielu setek tysięcy uwięzionych niewinnych męczenników, którzy wycierpieli za wiarę w latach prześladowań i represji. Trzyma teczkę z rękopisem teologiczno-filozoficznej pracy „Filar i kolumna prawdy”. W trakcie uroczystości odsłonięto także popiersia nowych męczenników i duchowych towarzyszy o. Pawła, z którymi dzielił część swojej życiowej i krzyżowej drogi. To popiersia  św. Kronida, ostatniego namiestnika Troice-Siergijewskiej Ławry, który został rozstrzelany w 1937 roku na poligonie w Butowie. To z jego błogosławieństwa o. Paweł uczestniczył w uratowaniu relikwii św. Sergiusza z Radoneża i zachowaniu relikwii Ławry i św. wielkiej księżnej Elżbiety Fiodorownej, założycielki wspólnoty sióstr miłosierdzia, w której o. Paweł, od 1912 do 1921 był duchownikiem.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

na podstawie pravoslavie.ru oprac. Ałła Matreńczyk


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token