Numer 9(411)    Wrzesień 2019Numer 9(411)    Wrzesień 2019
fot.Aleksandra Wasyluk
Budowniczy świątyń
Jarosław Charkiewicz
Jesienią tego roku upłynie 40 lat od dnia chirotonii biskupiej metropolity Sawy. Jubileusz ten zainspirował wydanie pamiątkowego albumu, będącego – jak czytamy w przedmowie – „hołdem wdzięczności hierarchii, duchowieństwa, mnichów i mniszek oraz wiernych Cerkwi prawosławnej w Polsce dla swego umiłowanego Władyki”. Album nosi znamienny tytuł „Zbuduję Cerkiew Moją... (Mt 16,18)” i trafnie odnosi się do działalności zwierzchnika Cerkwi w Polsce.
Zasadniczą część albumu stanowią fotografie. To około czterystu zdjęć pochodzących z archiwów wielu instytucji i osób. Skupiają się one na jednym, lecz jakże ważnym, aspekcie działalności metropolity, budownictwie sakralnym i nie tylko, do którego zawsze przywiązywał ogromną wagę. Świadczy o tym chociażby liczba dokonanych przez niego w ciągu czterdziestu lat poświęceń kamieni węgielnych, krzyży, ikonostasów, kaplic czy cerkwi, która idzie w setki. Nie ze wszystkich tych uroczystości zachowały się fotografie. Odnotowujemy je zatem jedynie w formie krótkiego zapisu. Album ukazuje rozległy fragment historii prawosławia w Polsce. Umieszczony na końcu „Spis zilustrowanych wydarzeń” liczy 195 pozycji.

Zasadniczą część albumu poprzedza cytowana już przedmowa, którą napisał najstarszy po metropolicie Sawie pod względem chirotonii biskupiej arcybiskup lubelski i chełmski Abel. Podzielił się ciepłymi, często osobistymi refleksjami o Jego Eminencji, przekrojowo poruszając różne elementy jego arcypasterskiej posługi.
Swój tekst arcybiskup Abel kończy słowami: „Nie będzie przesadnym twierdzenie, że Jego Eminencja Metropolita Sawa w okresie czterdziestoletniej posługi arcypasterskiej uczynił bardzo wiele dla dobra Świętej Cerkwi Prawosławnej. Złożył siebie i całe swoje życie w ofierze Bogu, aby umiłowana przez Niego Cerkiew odrodzona została mocą Przenajświętszego Ducha i zajaśniała chwałą Zmartwychwstałego Pana. My, prawosławni w naszej ojczyźnie – arcybiskupi, biskupi, kapłani, diakoni, mnisi, mniszki i wszyscy wierni, jesteśmy bardzo wdzięczni naszemu wytrwałemu i mądremu Przewodnikowi w wierze za wszystko, co dokonało się z Jego inspiracji i z Jego wielkim zaangażowaniem. Niech Dobry i Miłosierny Bóg błogosławi naszemu Metropolicie Sawie na ‘długie, długie lata’. Zapewniamy również o naszej nieustannej modlitwie o dobre zdrowie i wszelkie potrzebne łaski. Eis polla eti Despota!”.
Warto podkreślić, że liczący około 250 stron album ma atrakcyjną szatę graficzną, zdobi go też twarda, złocona oprawa.
Z pewnością album zainteresuje wszystkich, którym bliskie jest prawosławie. Na jego kartach odnajdą wiele znanych sobie osób, a być może i siebie… Szczerze zachęcam do nabycia i lektury.
Książkę można nabyć m.in. w Składzie Metropolitalnym w Warszawie (Al. Solidarności 52), siedzibie wydawnictwa (Białystok, ul. św. Mikołaja 5, tel./fax 85 744-36-46, wydawnictwo@orthodox.pl), Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku i poprzez internet za pośrednictwem strony www.sklep.cerkiew.pl.

Jarosław Charkiewicz
Zbuduję Cerkiew Moją... (Mt 16,18), Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2019, ss. 256.


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token