Numer 9(411)    Wrzesień 2019Numer 9(411)    Wrzesień 2019
fot.Aleksandra Wasyluk
W jedności jest moc
Andrzej Charyło
Tegoroczne uroczystości święta Przemienienia Pańskiego w monasterze św. św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce zgromadziły kilkanaście tysięcy wiernych z Polski i z zagranicy. Przybyły piesze pielgrzymki m.in. z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Drohiczyna, Hajnówki, Jabłecznej, Sokółki, Warszawy. Z Siemiatycz wyruszyła około ośmiusetosobowa pielgrzymka Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego pod duchowym przewodnictwem arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jerzego, w której uczestniczyli także kapelani z Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi oraz Cerkwi Prawosławnej Ziem Czeskich i Słowacji.

Przed rozpoczęciem całonocnego czuwania metropolita Sawa zwrócił się do wszystkich przybyłych ze słowem – Bóg roztacza swoją mądrość na cały świat i na ludzi wiary. To właśnie wiara, która wynika z ludzkiego wewnętrznego przekonania, przyprowadziła wszystkich do tego świętego miejsca. Dziękujemy Bogu za naszą jedność, którą świadczymy otaczającemu nas światu. W jedności jest moc, w jedności jest siła. Silna wiara wielu zebranych czyni cuda. Radujmy się w Bogu i przekazujmy światu naszą miłość, której tak potrzebuje współczesna ludzkość. Po to jesteśmy na tym świecie, aby ubogacać go swoim zachowaniem, wytrwałością i energią. Święte miejsca dają nam możliwość zmieniania siebie.
Podczas uroczystości obecni byli hierarcha Cerkwi greckiej metropolita Argolidy Nektariusz, arcybiskupi lubelski i chełmski Abel, białostocki i gdański Jakub, wrocławski i szczeciński Jerzy, przemyski i gorlicki Paisjusz, bielski Grzegorz, biskupi łódzki i poznański Atanazy, hajnowski Paweł, supraski Andrzej, siemiatycki Warsonofiusz, a także wielu duchownych ze wszystkich diecezji Cerkwi w Polsce. We wspólnej modlitwie uczestniczyli wierni z Belgii, Białorusi, Litwy, Rosji, Słowacji, Ukrainy. Przybył również afrykański duchowny z Kenii. Przez cały wieczór, noc i poranek odprawiane były nabożeństwa.

Tegoroczne uroczystości Przemienienia Pańskiego obchodzono w przededniu osiemdziesiątej rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, która na trwałe zmieniła oblicze całego świata i pochłonęła życie ponad sześciu milionów obywateli naszej ojczyzny, w tym wielu tysięcy synów i córek Cerkwi prawosławnej w Polsce.
Podczas głównej Liturgii obecni byli przedstawiciele najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej. Zapowiadano przybycie premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina, którzy odwołali swoją wizytę. List od premiera odczytał minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Prezes Rady Ministrów stwierdził, że „tradycja duchowa wiernych Kościoła prawosławnego stanowi integralną część dziedzictwa naszej ojczyzny. Kościół prawosławny był i jest nieodłączną częścią naszych dziejów”.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Andrzej Charyło, fot. Tomasz Grześ, o. Tomasz Rubczewski

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token