Numer 9(411)    Wrzesień 2019Numer 9(411)    Wrzesień 2019
fot.Aleksandra Wasyluk
W Koniecznej po remoncie
Dorota Wysocka
Cerkiew św. Bazylego Wielkiego (Wasyla Welykoho) w Koniecznej na Łemkowynie została w niedzielę 21 lipca wyświęcona po kapitalnym remoncie.
Poprzedniczka tej świątyni spłonęła, obecną, drewnianą, wzniesiono w latach 1903-1905, przy wsparciu społeczności łemkowskiej zza oceanu.  Niepowtarzalna jest jej architektura i wyposażenie, w tym oryginalny ikonostas, sprowadzony w 1912 roku z Sambora i skromne, ale interesujące polichromie z lat trzydziestych.

W 1947 roku wiernych wywieziono na zachód, od czasu do czasu modliło się jednak w cerkwi trzynaście rzymskokatolickich rodzin nowych osadników i to one uratowały ją, gdy na początku lat pięćdziesiątych władze postanowiły budowlę rozebrać.
A po kilku latach zaczęli powracać miejscowi, grekokatolicy. Duchownemu nie pozwalano w cerkwi służyć i na początku lat sześćdziesiątych aresztowano. Wtedy parafianie zwrócili się do Cerkwi prawosławnej. Wszelkie formalności sfinalizowano w 1969 roku. Konieczna stała się filią parafii w Żdyni.
Dopiero wtedy mogły się zacząć poważne remonty.  Kontynuowano je w latach dziewięćdziesiątych i po 2004 roku, kiedy wichura uszkodziła dach i poszycie. Co ciekawe, sfinansowano je  z funduszy przeznaczonych na ochronę rzadkiego nietoperza, podkowca małego, którego kolonia rozlokowała się na strychu.
Unijne środki na ostatni pozyskano dzięki działającej w diecezji lubelsko-chełmskiej  fundacji Dialog Narodów,  z programu Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu.

Wyświęcił świątynię arcybiskup przemyski i gorlicki Paisjusz w asyście duchowieństwa. Do prestoła zostały włożone relikwie św. Maksyma (Sandowicza). Podczas Liturgii władyka dziękował wszystkim, którzy wspomogli prace – arcybiskupowi Ablowi, proboszczowi o. Arkadiuszowi Barańczukowi, wiernym. Wszystkim życzył Bożego błogosławieństwa, płynącego na cały świat z tej świątyni.

Dorota Wysocka
fot. o. Jarosław Grycz


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token