Numer 10(412)    Październik 2019Numer 10(412)    Październik 2019
fot.Anna Blakicka
Proszę o głos
Eugeniusz Czykwin
13 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. O tym, jacy posłowie zasiądą w ławach poselskich, zdecydują wyborcy. Po głębokim namyśle postanowiłem ubiegać się o mandat posła. Czy go zdobędę, zdecydujecie Wy, Szanowni Czytelnicy Przeglądu i prawosławni mieszkańcy naszego, podlaskiego, województwa.
Będąc przez wiele lat posłem starałem się godnie reprezentować społeczność prawosławną. Zabiegałem o najważniejsze dla nas, a także dla wszystkich mniejszości wyznaniowych i narodowych, sprawy. W ramach obowiązującego prawa dużo udało się osiągnąć. Do części podejmowanych przeze mnie inicjatyw – tak było z projektem ustawy o wypłacaniu zadośćuczynienia rodzinom ofiar zbrojnego podziemia – nie zdołałem przekonać sejmowej większości.

Cztery lata temu, w 2015 roku, zrezygnowałem ze startu do Sejmu. Głównym powodem mojej decyzji była chęć ustąpienia miejsca młodym przedstawicielom naszej społeczności, aspirującym do uczestniczenia w „wielkiej” polityce.
Niestety, żaden z nich mandatu nie zdobył i po raz pierwszy od 1989 roku w parlamencie nie mieliśmy swego reprezentanta.
A znający i potrafiący wyartykułować nasze oczekiwania, aspiracje, także lęki i obawy, parlamentarzysta jest nam potrzebny. Nie dlatego, że będzie mógł kształtować politykę państwa w sferze ekonomii, gospodarki, polityki zagranicznej – to zastrzeżone jest dla wąskich grup rządzącej partii. Jest potrzebny, by reagować i zabiegać o korzystne rozwiązania ważnych dla naszej prawosławnej mniejszości spraw.
Przed podjęciem decyzji o starcie w wyborach rozmawiałem z wieloma ludźmi, troszczącymi się o zachowanie naszej wiary, tradycji, kultury. Praktycznie wszyscy byli zdania, że brak prawosławnego posła czy senatora źle o nas świadczy i że koniecznie to trzeba zmienić.
I właśnie opinie osób, którym nie jest obojętna przyszłość naszej społeczności, miały decydujący wpływ na moją decyzję.
Dlatego, jeżeli zdaniem Szanownych Czytelników Przeglądu moja aktywność jako współzałożyciela Bractwa Młodzieży Prawosławnej, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego i posła zasługuje na pozytywną ocenę, proszę Państwa o udział w wyborach i oddanie głosu na moją osobę.

Eugeniusz Czykwin
Osobom pytającym, dlaczego nie startuję z lewicy, odpowiadam: Nie zaproponowano mi miejsca na tej liście, ponadto nie zgadzam się z zamiarem lewicy usunięcia ze szkół lekcji religii, także prawosławnej.Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token