Numer 11(413)    Listopad 2019Numer 11(413)    Listopad 2019
fot.Wiaczesław Perek
Mauzoleum w Ołomuńcu odnowione
o. mitrat Stanisław (Eustachy) Strach
Kilka lat temu (w listopadzie 2014 roku), pisałem o pielgrzymce parafian z Kędzierzyna-Koźla do położonej w Czechach arcybisku-
piej katedry św. Gorazda w Ołomuńcu i żeńskiego monasteru w Vilemovie. Naszym przewodnikiem był wówczas proboszcz parafii św. Gorazda, o. Piotr Novak. Modlitwy wznosiliśmy też na miejscowym, zdewastowanym cmentarzu z okresu pierwszej wojny światowej, gdzie znajdują się mogiły żołnierzy armii rosyjskiej. Widzieliśmy na nich ślady po spiłowanych metalowych krzyżach.

Odwiedziliśmy też, również zdewastowane, mauzoleum żołnierzy serbskich, poległych na tej wojnie, z 1926 roku. Widzieliśmy koczujących przy kaplicy, ze śpiworami, bezdomnych i narkomanów. Do dewastacji miejsca spoczynku ponad tysiąca żołnierzy przyczynili się nie tylko wandale, ale i czynniki naturalne, a to za sprawą nieuregulowanych, po rozpadzie Jugosławii, praw własności do tego obiektu.
Po latach teren udało się wreszcie uporządkować. Wykorzystano na ten cel środki unijne, czeskiego ministerstwa kultury i władz Ołomuńca. 14 sierpnia wraz z o. Novakiem wziąłem udział w uroczystości otwarcia mauzoleum po remoncie. Zgromadziła ona przedstawicieli władz krajowych (wojewódzkich), miejskich, media i wielu zwykłych obywateli. Odnowione mauzoleum wygląda imponująco.

o. mitrat Stanisław (Eustachy) Strach, fot. autor

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token