Numer 12(414)    Grudzień 2019Numer 12(414)    Grudzień 2019
fot.Anna Radziukiewicz
Cerkiew realna i wirtualna
tłum. Andrzej Charyło
Zaprezentowano dane statystyczne, dotyczące sytuacji religijnej na Ukrainie. Niektóre środki masowego przekazu z nieskrywaną satysfakcją poinformowały, że Ukraińska Prawosławna Cerkiew szybko traci wiernych. W ciągu ostatniego roku w mediach mówiono, że ludzie z niecierpliwością czekają, aby opuścić jurysdykcję UPC. Jednak czas mija, a struktura UPC nadal się nie rozpada. W mijającym roku, według różnych szacunków, UPC utraciła od 160 do 250 parafii. Stanowi to 1-2 procent ogólnej liczby wszystkich jej parafii.
Zwolennicy PCU patriarchatu konstantynopolitańskiego zabierają świątynie, ale wierni UPC budują nowe, co wywołuje konsternację i szok wśród zwolenników PCU. Duchowieństwo UPC z obwodu rówieńskiego, gdzie jest prawie 600 parafii, szczegółowo przedstawiło aktualną sytuację. Od 2014 roku odebrano tam 37 parafii. Jednak w prawie wszystkich tych przypadkach wspólnoty wiernych nie zmieniły swej jurysdykcji. W rzeczywistości UPC utraciła tylko świątynie, a nie ludzi. Żaden z duchownych w obwodzie rówieńskim nie przeszedł do PCU. Na tę sytuację wpływa także działalność monasterów, których jest tam piętnaście.
Można wiele mówić o zmniejszaniu się liczby parafian UPC, ale co roku przychodzi chwila prawdy, która pokazuje realną liczbę wiernych. Ma ona miejsce podczas procesji w Kijowie w dniu święta św. księcia Włodzimierza. Od razu liczby z badań społecznych tracą swoje znaczenie. Ewidentnie widać, że wiernych UPC jest kilka razy więcej niż zwolenników PCU.
W ten sposób widzimy realną i wirtualną Cerkiew. Można dużo mówić o liczbach i procentach, ale najlepiej pójść w niedzielę do świątyń i zobaczyć aktualną sytuację na własne oczy. Według moich obliczeń do cerkwi UPC co niedzielę przychodzi około dwóch milionów wiernych w całym kraju. W dni świąteczne około trzech milionów. Obliczenia są proste, w wiejskiej świątyni w niedzielę modli się średnio 70 osób, w miejskiej 200-300, w największych miastach ponad 500. Zatem średnią liczbę 150 wiernych mnożymy przez 12,5 tysiąca parafii należących do UPC.

Zgodnie z tą formułą w PCU jest nie więcej niż 400 tysięcy wiernych. W rzeczywistości to około 200 tysięcy, w związku z tym, że osób praktykujących jest tam kilka razy mniej niż w UPC, na co wskazują także organizowane procesje.
Zatem słowa patriarchy konstantynopolitańskiego Bartłomieja, który powiedział, że przywrócił „miliony Ukraińców” na łono Cerkwi są nieprawdą. Miliony wiernych było i pozostało w UPC, natomiast poza nią są tysiące. To także dużo, ale należy widzieć rzeczywistość realną, a nie wirtualną.
W istocie w PCU istnieje około czterech tysięcy parafii, chociaż oni sami twierdzą, że siedem tysięcy. Jako przykład można podać obwód odeski. UPC posiada tam 564 parafie, natomiast PCU ma 127 zarejestrowanych parafii, z których funkcjonuje tylko około 30-40. Można to policzyć na podstawie liczby ich duchownych w tym obwodzie, a także na podstawie własnych obserwacji. Zatem parafii PCU jest tam trzy razy mniej niż w oficjalnych danych.
W obwodzie charkowskim UPC posiada 221 działających parafii, a PCU tylko 16, jednak zarejestrowanych jest około 50. Znów obserwujemy trzy razy mniej wspólnot niż w oficjalnych statystykach. Tak jest na terenie całej Ukrainy z wyjątkiem części zachodniej, gdzie liczba zarejestrowanych parafii PCU jest zgodna ze stanem faktycznym. W obwodzie rówieńskim PCU posiada około 340 parafii, UPC około 600.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

tłum. Andrzej Charyło
fot. www.pravlifie.org

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token