Numer 12(414)    Grudzień 2019Numer 12(414)    Grudzień 2019
fot.Anna Radziukiewicz
Prąd ze słońca oświetla cerkiew
Andrzej Charyło
W parafii Narodzenia Bogarodzicy w Gródku 15 listopada nabożeństwem dziękczynnym zwieńczono realizację projektu związanego z instalacją paneli fotowoltaicznych. Arcybiskup białostocki i gdański Jakub pogratulował proboszczowi, o. Mikołajowi Ostapczukowi, odwagi, zaangażowania i wysiłku przy organizacji pierwszej tego typu inwestycji w diecezji. Podziękował przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, wójtowi gminy Gródek, projektantom i wykonawcom i wyraził nadzieję, że zrealizowane przedsięwzięcie stanie się dobrym przyczynkiem do kolejnych tego typu inwestycji.
Głównym celem projektu było wykorzystanie źródeł energii odnawialnej do produkcji energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne parafii. Ze względu na sakralny charakter cerkiewnego budynku, jak również fakt, że wraz z ogrodzeniem i bramą jest on wpisany do rejestru zabytków, zdecydowano się na umieszczenie wolno stojących paneli fotowoltaicznych na sąsiedniej działce, należącej do parafii. Inwestycja znacząco zmniejsza koszty ponoszone na energię elektryczną i istotnie ogranicza emisję dwutlenku węgla.

System fotowoltaiczny został podłączony kablem ziemnym do złącza kablowego przy cerkwi do istniejącej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. Na podstawie miesięcznego, średniego, dziennego natężenia promieniowania słonecznego oraz liczby dni w roku określono wartość rocznego natężenia promieniowania słonecznego na poziomej powierzchni w Gródku, która wynosi 2,78 kilowatogodziny na metr kwadratowy.
Zainstalowano generator fotowoltaiczny o mocy znamionowej 39,44 kilowatów, korzystający z konfiguracji szeregowo-równoległej, podzielony na osiem pasm modułów połączonych szeregowo. Składa się on z sześciu obwodów po osiemnaście modułów, dwóch obwodów po czternaście modułów, grupy konwersji utworzonych przez dwa falowniki trójfazowe, grupy interfejsu, a także z systemu pomiaru energii przy cerkwi. Łączna ilość modułów fotowoltaicznych zbudowanych z krzemu monokrystalicznego wynosi 136, natomiast powierzchnia przechwytująca to 228 metrów kwadratowych. System umożliwia monitorowanie energii elektrycznej wyprodukowanej, zużytej przez obiekt i oddanej do sieci energetycznej.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Andrzej Charyło
fot. autor

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token