Numer 9(243)    wrzesień 2005Numer 9(243)    wrzesień 2005
fot.Mirosław Matreńczyk
Trzy Tradycje we Wrocławiu
Anna Rydzanicz

   O tym, że Bizancjum miało duży wpływ na ukształtowanie liturgii Kościoła zachodniego, pisali już średniowieczni kronikarze. Notker Balbulus, benedyktyn i kronikarz z czasów Karola Wielkiego, pisze o sprowadzeniu do klasztorów w Galii bizantyńskich mnichów z Grecji w celu nauczenia śpiewu liturgicznego. O wschodnich korzeniach liturgii Kościoła rzymskiego piszą w średniowiecznych traktatach o śpiewie liturgicznym Berno z Reichenau, Hucbald, czy Boecjusz. W pismach Hieronima z Moraw można przeczytać
   o świętym Dominiku, który zachęcał podobno do ozdobnego śpiewu na wzór Kościoła wschodniego.

   
   Trzy Tradycje to międzynarodowy festiwal chorałów gregoriańskich, organizowany od 2000 r. we Wrocławiu przez Kolegium Europy Wschodniej. Idea zrodziła się, gdy Jan Andrzej Dąbrowski , dyrektor Kolegium, zaprosił do miasta Roberta Pożarskiego , kantora i absolwenta paryskiego kolegium. Myślano o odtworzeniu starej tradycji Schola Gregoriana Silesiensis, czyli późnośredniowiecznego obrazu liturgii Kościoła rzymskiego w ramach śląskiej szkoły chorałów gregoriańskich. Robert Pożarski był uczniem Marcela Peresa , wybitnego francuskiego muzykologa i badacza XIII wiecznych, powstałych w Rzymie, ksiąg dominikańskich i wykonawcy tejże muzyki liturgicznej.
   - Dzięki nim ujrzeliśmy niezwykłą ciągłość i spójność naszej chrześcijańskiej tradycji - uważa Robert Pożarski.
   Dziś, choć związki z Kościołami wschodnimi są luźne, Robert Pożarski z grupą znawców chorału kontynuuje prace badawcze i kultywuje tradycje śpiewu bizantyńskiego.  Śpiewacy z Rumunii we wrocławskiej katedrze
   Nie czują się przy tym "archeologami" późnośredniowiecznych śpiewów liturgicznych, ale depozytariuszami starej franciszkańsko-dominikańskiej tradycji.
   W tym roku gośćmi Kolegium Europy Wschodniej w ramach Festiwalu Trzy Tradycje był chór z bukaresztańskiej cerkwi Stavropoleos.
   Grupul Psaltis Stavropoleos powstała w 1994 roku z inicjatywy hieromnicha ojca Justyna Marchisa . W jej skład wchodzą seminarzyści, studenci teologii, muzycy. Dyrektor chóru, archidiakon Gabriel Constantin Oprea , jest wykładowcą na wydziale śpiewu bizantyjskiego Akademii Muzycznej w Bukareszcie, wybitnym solistą i interpretatorem muzyki bizantyńskiej.
   Chór spotkał się ze sporym zainteresowaniem. Jednym z punktów festiwalu był występ w katedrze prawosławnej Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy. Po koncercie i wieczerni arcybiskup wrocławsko-szczeciński Jeremiasz, witając gości, w historycznym ujęciu nakreślił trudną sytuację Cerkwi w Rumunii.
   - Historia narodu rumuńskiego jest podobna do historii narodu polskiego. Przez ponad pięćset lat musieliście walczyć o ocalenie tożsamości narodowej i religijnej, dlatego dziękuję wam za waszą głęboką wiarę, wkład w rozwój kultury i piękny śpiew.
   Festiwal Trzy Tradycje zakończyło Seminarium Grupul Psaltis Stavropoleos w Galerii Kolegium Europy Wschodniej przy ulicy Kiełbaśniczej, podczas którego chórzyści mówili o specyfice śpiewu bizantyńskiego, jego melodyce i języku narodowym liturgii, a także różnicach między Kościołem wschodnim a zachodnim.
   
   fot. autorka
   
   
   

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token