Numer 8(230)    sierpień 2004Numer 8(230)    sierpień 2004
fot.Andrzej Karpowicz
Nocna modlitwa tysięcy wiernych 2020 I 04
W noc z 31 grudnia 2019 roku na 1 stycznia 2020 roku około dziesięć tysięcy prawosławnych wiernych z różnych państw przybyło do Ławry Poczajowskiej, aby uczestniczyć w święcie ku czci św. Amfiłochiusza Poczajowskiego. Nabożeństwo w soborze Przemienienia Pańskiego trwało ponad jedenaście godzin. Całonocnemu czuwaniu i drugiej Liturgii przewodniczył metropolita chustski i wynohradowski Marek wraz z dziewięcioma hierarchami. W nabożeństwie wzięło udział ponad stu duchownych.
Profesorowie Joanicjusz Nazarko i Jerzy Uścinowicz nagrodzeni Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski 2019 XII 24
Kawalerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski, drugi co do ważności po Orderze Orła Białego, wręczyła prof. Joanicjuszowi Nazarko i prof. Politechniki Białostockiej Jerzemu Uścinowiczowi szefowa kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej minister Halina Szymańska. Ordery nadaje prezydent RP. Uroczystość miała miejsce w Pałacu Prezydenckim 19 grudnia.
Gloria Artis dla poety Borysa Russko 2019 XII 24
Aforyście i poecie Borysowi Russko brązowy medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis wręczył 19 grudnia członek prezydium zarządu Związku Literatów Polskich, poeta i krytyk literacki, Stefan Jurkowski.
Spotkanie z dziennikarzami Przeglądu Prawosławnego 2019 XII 23
Nasi bohaterowie to temat spotkania w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej 30 grudnia w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. To spotkanie z posłem Eugeniuszem Czykwinem i Anną Radziukiewicz. Dziennikarze Przeglądu Prawosławnego przybliżą problemy związane z tożsamością prawosławnych, poszukiwaniem bohaterów, opowiedzą o problemach trapiących świat prawosławny.
Ręczniki 2019 XII 19
W czwartek 12 grudnia w Gminnym Centrum Kultury w Orli odbyła się promocja albumu „Katalog ręczników ludowych gminy Orla” oraz podsumowanie projektu „Śladami ręcznika ludowego ziemi orlańskiej” realizowanego przez Muzeum w Bielsku Podlaskim będącym oddziałem Muzeum Podlaskiego.
"Podział w ukraińskiej Cerkwi i jego konsekwencje dla prawosławnego świata" 2019 XII 19
Stowarzyszenie „Ruś” zaprasza na prelekcję „Podział w ukraińskiej Cerkwi i jego konsekwencje dla prawosławnego świata”. Spotkanie, w którym wystąpią o. Andrzej Kuźma i redaktor naczelny Przeglądu Prawosławnego Eugeniusz Czykwin, odbędzie się 15 stycznia o godz. 18 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.
„Łupaszka i jego żołnierze na Białostocczyźnie w 1945 roku" - prelekcja w białostockim CKP 2019 XII 03
Stowarzyszenie „Ruś” zaprasza na prelekcję prof. dr. hab. Olega Łatyszonka „Łupaszka i jego żołnierze na Białostocczyźnie w 1945 roku", która odbędzie się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, 11 grudnia (środa) o godz. 18.00.
Na zachodnią Białoruś bez wizy 2019 XI 28
Do Brześcia i Grodna można już jechać bez wizy. O zasadach mówi kierownik wydziału konsularnego białoruskiej ambasady w Warszawie Walerij Cynkiewicz: – Rzeczywiście, zgodnie z dekretem prezydenta Republiki Białoruś z 7 sierpnia 2019 roku nr 300 bez wymogu posiadania wizy i wyłącznie w celach turystycznych można przebywać do piętnastu dni w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć-Grodno”. Strefa obejmuje miasto Brześć, rejony brzeski, żabinkowski, kamieniecki, prużański, miasto Grodno, rejony grodzieński, brzostowicki, wołkowyski, woronowski, lidzki, swisłoczski, szczuczyński.
„W obronie tożsamości” – spotkanie w białostockim CKP 2019 XI 13
Stowarzyszenie „Ruś” zaprasza na spotkanie „W obronie tożsamości” z udziałem red. Anny Radziukiewicz i posła Eugeniusza Czykwina połączone z prezentacją książek „Siewcy” oraz „Żołnierze wyklęci. Białostocczyzna 1945–1947”. Spotkanie odbędzie się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, w piątek, 15 listopada, o godz. 18.00.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|