Numer 1(343)    styczeń 2014Numer 1(343)    styczeń 2014
fot.
Życie monastyczne trwa 2016 IV 04
Życie monastyczne trwa. Mimo trudnej sytuacji w Syrii, wspólnoty monastyczne Antiocheńskiej Cerkwi Prawosławnej, także żeński stauropigialny monaster Bogarodzicy w Sajdanaja, niosą swój podwig.
Rosjanie na Atosie 2016 IV 04
Wystawę fotografii poświęconą tysiącleciu obecności rosyjskiego monastycyzmu na Atosie otwarto w patriarszym muzeum sztuki cerkiewnej w świątyni Chrystusa Zbawiciela w Moskwie. W uroczystości wziął udział patriarcha moskiewski i całej Rusi Kirył, przedstawiciel prezydenta Aleksander Biegłow, minister kultury Włodzimierz Miedinski.
O chrześcijanach Bliskiego Wschodu 2016 III 24
Prof. Souheil Farah z Libanu, laureat tegorocznej edycji nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, przybliży nam dramatyczną sytuację chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
Watykan 2016 II 29
Manuskrypt w Internecie. Biblioteka Watykańska ocyfrowała i udostępniła w Internecie znane monologium Bazylego II, jeden z najznamienitszych bizantyńskich rękopisów z czasów dynastii macedońskiej.
Ikona św. Apostoła Andrzeja dla prezydenta 2016 II 29
2 lutego metropolita Sawa, w asyście biskupa siemiatyckiego Jerzego, prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego, złożył wizytę prezydentowi Andrzejowi Dudzie.
Spotkanie w Supraślu - Co możemy zrobić razem 2016 II 20
W pomieszczeniach Akademii Supraskiej, z inicjatywy Fundacji Oikonomos, spotkało się 18 lutego blisko dwudziestu przedstawicieli cerkiewnych bractw, stowarzyszeń i fundacji, działających na rzecz prawosławnego środowiska w Białymstoku i okolicach.
Gruzja: Chrześniacy patriarchy 2016 II 08
42 zbiorowy chrzest dzieci odbył się w dzień Objawienia Pańskiego w katedralnym soborze Świętej Trójcy w Tbilisi. Chrześniakami katolikosa – patriarchy całej Gruzji Eliasza zostało 659 dzieci. W 2008 roku, z powodu spadku urodzeń, hierarcha poinformował, że będzie ojcem chrzestnym każdego trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie, w której małżonkowie zawarli ślub cerkiewny.
O prześladowaniu chrześcijan 2016 II 08
Sprawozdanie o prześladowaniu chrześcijan w listopadzie 2015 roku opublikował, na portalu Gatestone Institute, znany islamista koptyjskiego pochodzenia Raymond Ibrahim. Spośród 2184 syryjskich uchodźców, którzy oficjalnie przybyli do USA, tylko 53 jest chrześcijanami, pozostali to muzułmanie. „Tak więc, mimo że syryjscy chrześcijanie stanowią co najmniej 10 procent ludności Syrii i są najbardziej prześladowaną grupą ludności, wśród przyjętych przez USA uchodźców stanowią jedynie 2 procenty” – podkreśla autor.
Spotkanie z kolędą 2016 II 08
17 stycznia duchowni parafii św. Jana Klimaka w Warszawie na Woli wraz z radą parafialną i komitetem rodzicielskim punktu katechetycznego przy tejże parafii zorganizowali na Zamku Królewskim choinkowe spotkanie dla najmłodszych. Swoją obecnością spotkanie uświetnili biskup siemiatycki Jerzy, mazowiecki kurator oświaty Dorota Sokołowska, przedstawiciele służb dyplomatycznych, szkół oraz władz gminnych i samorządowych.
Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane 2016 I 22
SouheilFarah, matuszkaSiergija (Bujczyk), o. archimandryta dr hab. prof. Uniwersytetu w Białymstoku Warsonofiusz (Bazyli Doroszkiewicz), metropolita poczajowski Włodzimierz (Moroz), wikariusz diecezji kijowskiej, Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Pomordowanych przez Zbrojne Podziemie w 1946 roku zostali laureatami 27 edycji Nagrody im Księcia Konstantego Ostrogskiego.
|<  <  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14    >  >>  >|