Numer 6(300)    czerwiec 2010Numer 6(300)    czerwiec 2010
fot.Anna Radziukiewicz
2020 II 03 Święto Bractwa Trzech Świętych Hierarchów

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów serdecznie zaprasza na obchody Święta Patronów Bractwa - Sobór Trzech Wielkich Hierarchów - Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego.
 
11 lutego godz. 17.00 - Wsienoszcznoje bdienije - Monaster Supraski

12 lutego godz. 5.00 - Czasy i Boska Liturgia - Sobór św. Mikołaja

(podczas nabożeństw będą śpiewały Siostry z Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach)

13 lutego godz. 17.00 - spotkanie świąteczne z udziałem opiekuna duchowego Bractwa ojca archimandryty Iowa w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku

Uwaga! 11 lutego będzie organizowany przejazd do Supraśla na nabożeństwo wieczorne, odjazd o godz. 16.00, zapisy we wtorki i czwartki 16.30-17.00 w CKP.

Serdecznie zapraszamy!