Numer 5(227)    maj 2004Numer 5(227)    maj 2004
fot.
2020 II 17 Zaproszenie na spotkanie


Stowarzyszenie Ruś serdecznie zaprasza na odczyt prof. Olega Łatyszonka „Konstanty Kalinowski a powstanie styczniowe na Litwie i Białorusi”. Spotkanie odbędzie się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, we środę, 26 lutego 2020 roku o godz. 18.