2020 III 09 W Wiedniu w obronie Cerkwi w Czarnogórze

W niedzielę Triumfu Ortodoksji, 8 marca, w Wiedniu serbska diecezja austriacko-szwajcarska zorganizowała uroczystą procesję przeciwko naruszeniu praw i dyskryminacji kanonicznej Cerkwi w Czarnogórze. Około czterech tysięcy wiernych na czele z biskupem austriacko-szwajcarskim Andrzejem (Ćilerdžiciem) i wiedeńskim duchowieństwem zebrało się na Schwarzenberplatz, skąd udało się głównymi ulicami stolicy Austrii, przechodząc nieopodal Wiedeńskiej Opery Państwowej, aż do Heldenplatz. W pobliżu siedziby prezydenta i kanclerza wygłoszono apel o zaprzestanie łamania praw człowieka wyznawców prawosławia w Czarnogórze, którego tekst przekazano środkom masowego przekazu, a także władzom państwowym.


   fot. www.mitropolija.com

   Zamieścił: Andrzej Charyło