Aktualności:

Numer 11(353)    listopad 2014Numer 11(353)    listopad 2014
fot.Anna Rydzanicz
2020 II 03 Gloria Artis dla Borysa Rusko

Aforyście i poecie Borysowi Russko brązowy medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis wręczył 19 grudnia 2019 roku przewodniczący Związku Literatów Polskich, poeta, dziennikarz, tłumacz, Marek Wawrzkiewicz. To niezwykle prestiżowe odznaczenie przyznawane jest przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej i ochronie dziedzictwa narodowego. Otrzymują je literaci, muzycy, ludzie teatru, kina, architekci, ci, którzy rozwijają i chronią dziedzictwo kulturowe. 19 grudnia w Domu Księgarza na Starym Rynku w Warszawie medal Gloria Artis wręczono jednej osobie.
W ten sposób Borys Russko znalazł się w gronie takich nagradzanych w latach poprzednich literatów, jak m.in. Ernest Bryl, Wanda Chotomska, Hanna Krall, czy z naszego środowiska Jan Czykwin, Eugeniusz Kabatc.
Borys Russko, urodzony w Podolanach koło Białowieży, ma 90 lat i nieustannie twórczy umysł. Absolwent Politechniki Warszawskiej, służył w Wojsku Polskim jako pułkownik. Tworzyć zaczął w wieku emerytalnym. Jego twórczość została od razu dostrzeżona i doceniona. Wiersze i aforyzmy Borysa Russko wydano w kilkudziesięciu tomikach. Są one często zamieszczane na prestiżowej stronie www.piszarze.pl jako wiersze dnia i wiersze tygodnia. Weszły do „Wielkiej Księgi Myśli Polskiej” oraz „Księgi 2004. Złote myśli ludzi wielkiego umysłu, talentu i serca”.
– Podstawą bytu jest energia subtelna – mówi Borys Russko. – Ona przenika wszystko. Dlatego poeta posyła swego czytelnika na przykład „do dna ciszy”, „w głąb struktur”.
Poeta interesuje się fizyką kwantową. Używa pojęcia tachion, hipotetycznej cząstki (z greckiego szybki, prędki), pozwalającego wyjść poza einsteinowską fizykę, dotknąć, przynajmniej w intuicji, świata duchowego, z którego płyną do nas informacje. – Płyną także z przyszłości – mówi poeta. Stąd pojawiają się myśli profetyczne. Dlatego mamy proroków, którzy otrzymali informacje z przyszłości, bywa, że i z tysiącletnim wyprzedzeniem. Tachion, pojęcie używane w najnowszej nauce, jest nośnikiem owej informacji. Szybkość informacji przekazywanej przez tachiony jest o wiele większa niż światła.
– Do podświadomości nieustannie wpływają informacje – tłumaczy aforysta. – Jednak między podświadomością i świadomością istnieje bariera. Świadomość zatrzymuje te informacje. I ta bariera jest niezbędna. Bez niej człowiek faktycznie nie mógłby istnieć. Bariera zostaje obniżona podczas snu. Wtedy więcej informacji przenika z podświadomości do świadomości. Ta bariera jest także często niższa u poetów. Stąd ich głos może być proroczy.  
– Najbardziej amaterialna jest przestrzeń świątyni. To przestrzeń duchowa, przestrzeń światła. Nauka powoli zmierza ku temu, by opisać energię subtelną – tłumaczy aforysta.
Dlatego „opisanie” twórczości Borysa Russko jest takie trudne. Bo ta twórczość porusza się między  energią materialną i subtelną, w której mieści się święta rzeczywistość, byty subtelne, intuicją na temat których tak chętnie dzielił się choćby Jerzy Nowosielski, także laureat Gloria Artis.
Taka twórczość na swój sposób uświęca naszą materialną rzeczywistość. I ten aspekt dostrzegła kapituła, przyznająca Borysowi Russko medal.
Gratulujemy!
 
Anna Radziukiewicz

PS. O dwóch najnowszych tomikach Borysa Russko „Uciekające świty” i „Olśnienia” pisaliśmy w styczniowym wydaniu PP.


Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)