numery | autorzy | artykuły

Numer 7 (253)    lipiec 2006


Numer 7(253)    lipiec 2006Numer 7(253)    lipiec 2006
fot.Michał Bołtryk
Pielgrzymka
Ze świętym Onufrym do Jabłecznej Ałła Matreńczyk
Festiwal mniejszości
Wielobarwne Grodno Michał Bołtryk
W Warszawie 80 lat temu
Jak burzono sobór św. Aleksandra Newskiego Jurij Łabyncew, Łarisa Szczawinska
Muzyka
Diak Włodzimierz i jego książka Michał Bołtryk
Kazanie
Gdybyśmy jak setnik... metropolita Antoni (Bloom)
Szastały
Dar nieba dla ziemi Michał Bołtryk
Nowa cerkiew na Chełmszczyźnie
Koło Bończy prawosławie się nie kończy Grzegorz Jacek Pelica
Ekumenizm
Spotkanie z Benedyktem XVI Ałła Matreńczyk
Ekumenizm
Pozostajemy otwarci na dialog
Wizyta w Valamo
Finowie dają przykład o. Włodzimierz Misijuk
Grodno
Z błogosławieństwem Cerkwi Michał Bołtryk
Konferencja
Kościół niższej kategorii Dorota Wysocka
Doktorat
Zapisane wierszem i prozą (z przypisami) Dorota Wysocka
Książka
W rosyjskiej Warszawie Dorota Wysocka
Z archiwalnej teczki
Po powrocie Sergiusz Borowik
Lubelszczyzna
Ślady wyrwane z zapomnienia Grzegorz Jacek Pelica
Ozierany
Cerkiew na cmentarzu i w sercu Anna Radziukiewicz
Archeologia
Wspólne dziedzictwo Podlasia i Grodzieńszczyzny Dorota Wysocka
Sztuka
Władysław Pietruk rysownik Anna Radziukiewicz
Dwa płuca supraskiego Uroczyska Anna Radziukiewicz
Hawaje
Prawosławie w egzotycznym zakątku Stefan Dmitruk
Rozmowa
Żywe słowo
Wychowanie według świętych ojców Cerkwi o. Tomasz Wołosik
Historia
Sąd nad świętym Maksymem Michał Bołtryk
Język naszej Liturgii
Święty Antoni Pieczerski 10 VII / 23 VII ks. protoijerej Stanisław Strach
Notatki z Wiejskiej
Czy chrześcijanie są solidarni? Eugeniusz Czykwin
Felieton
Strasznie straszna broń Stalina Michał Bołtryk
W Białej Podlaskiej
Nina Nikołajuk i młodzież Andrzej Karpowicz