numery | autorzy | artykuły

Numer 2 (272)    luty 2008


Numer 2(272)    luty 2008Numer 2(272)    luty 2008
fot.Anna Radziukiewicz
Kazanie
Celnicy i faryzeusze pośród nas św. Mikołaj Serbski (Welimirowicz)
Zaleszany
Na krwi męczenników Anna Radziukiewicz
Fundacja
Przyznaliśmy nagrody im. księcia Konstantego Ostrogskiego (-)
Monaster
Dachy w Sakach Anna Radziukiewicz
Fundacja Oikonomos
Akademia Supraska rusza z muzyką cerkiewną o. Włodzimierz Misijuk
Spotkanie z metropolitą
Co wydarzyło się w Cerkwi w 2007 roku Michał Bołtryk
Rozmowa z władyką Jurijem (Kalishukiem)
Ukraińska Cerkiew w Kanadzie Anna Rydzanicz
Opowieść ihumenii Elżbiety
Cudowna Grecja Anna Radziukiewicz
Swietłana Kopyłowa – aktorka i pieśniarka
Wiara to życie Jelena Siergijewa
Wystawa
Hagia Sophia na zdjęciach Aleksandra Szawełło-Nowacka
Rozmowa z ambasadorem Białorusi
Z całym dobrodziejstwem Schengen Michał Bołtryk
Polska – Białoruś
Pierwsze ofiary Schengen Doroteusz Fionik
Historia parafii
Sto lat temu w Skarżysku Marcin Medyński
Rozmowa z Żanną Biczewską
Jestem rosyjską patriotką Piotr Wdowiak
Wspomina matka
Mirko pisarz Anna Rydzanicz
Bielsk Podlaski
Dawne biblioteki Michał Bołtryk
Przeciw stereotypom
Od Bizancjum do polskiego romantyzmu Anna Radziukiewicz
Echa pielgrzymki
Rozbity dzwon Nowogrodu Wielkiego Anna Radziukiewicz
Wrocław
Ekumenicznie w Oratorium Marianum Anna Rydzanicz
Recenzja
Dyptyk rosyjski Grzegorz Jacek Pelica
Nowość wydawnicza
Homilie Grzegorza z Nyssy Bartosz Wieczorek
Myśli Mircea Eliade
Człowiek religijny to człowiek prawdziwy Paweł Karpowicz
Język naszej Liturgii
Św. apostoł Onezym O. Stanisław Strach
Notatki z Wiejskiej
Duch, nie litera prawa Eugeniusz Czykwin
Echa świąt
Listy metropolity Sawy
Kilka zdań
Sztuka papierowej komunikacji Michał Bołtryk
Konkurs
Ożywianie o. Andrzej Busłowski