numery | autorzy | artykuły

Numer 8 (278)    sierpień 2008


Numer 8(278)    sierpień 2008Numer 8(278)    sierpień 2008
fot.Krzysztof Miszułowicz
Kazanie
O świętym Serafinie i wierności w wierze metropolita Antoni (Bloom)
Łemkowyna
Z apostołami na górze Jawor Michał Bołtryk
List metropolity
Dziękuję za Wasze modlitwy Metropolita Sawa
O kniaziu Ostrogskim
Geniusz wschodnich Słowian Anna Radziukiewicz
W Turkowicach święto
W rocznicę burzenia cerkwi Bogumiła Pelica
Rozmowa z władyką Mironem
Nieść pokój, kochać ludzi, służyć Cerkwi Michał Bołtryk
Nowa Wola
Cerkiew sto lat stoi Michał Bołtryk
Zgorzelec
Cerkiew przy niemieckiej granicy o. Mikołaj Bonifatiuk
O. Dymitr Chylak
Łemkowski patriota Anna Rydzanicz
Jubileusz o. Nielipińskiego
Więcej w nas było cierpliwości i pokory Ałła Matreńczyk
Pielgrzymka do Mikulczyc
Śladami słowiańskiej misji Anna Rydzanicz
Wystawa w Supraślu
Trzecie odkrycie Irmołogionu Anna Radziukiewicz
Trudna stara sztuka
Ikona wyszywana igłą Anna Radziukiewicz
Jubileusz w Kijowie
Jednoczy nas matka ruskich miast Ałła Matreńczyk
Rozmowa o soborze
Cerkiew wciąż ta sama Natalia Klimuk
Rozmowa z archimandrytą Tichonem
Bizantyńska lekcja tłum. Ałła Matreńczyk
Książka
Sercem i umysłem widziane Dorota Wysocka
Wspomnienie o o. Bogusie
Odszedł pielgrzym Matuszka Ludmiła Klimuk
Język naszej Liturgii
Święci męczennicy Focjusz i Anikita O. Stanisław Strach
Rozważania
Pamięć Wołynia, pamięć Chełmszczyzny Prof. Jan Widacki
Notatki z Wiejskiej
Lekcje ignorancji Eugeniusz Czykwin
Kilka zdań
Na co uczulony jest Przewoźnik Michał Bołtryk
Płyta
On nas oświeca Anna Radziukiewicz