numery | autorzy | artykuły

Numer 11 (389)    Listopad 2017


Numer 11(389)    Listopad 2017Numer 11(389)    Listopad 2017
fot.Anna Radziukiewicz
Święty z Eginy
Relikwie przybędą do Polski Anna Radziukiewicz
Chirotonia Władyki Andrzeja
Z greckim akcentem Anna Radziukiewicz
Chirotonia Władyki Warsonofiusza
Mnich i naukowiec Eugeniusz Czykwin
Kazanie
Milczenie Boga - O 118 psalmie Metropolita Limassol Atanazy
Ingres
Wszystko mierzyć trzeba miłością Dorota Wysocka
Założenie kamienia węgielnego
Parafia na świat otwarta Eugeniusz Czykwin
Białystok - Nowe Miasto
Chrzest cerkwi Anna Radziukiewicz
Pożegnanie
Pożegnanie bratczycy Anna Radziukiewicz
Hagia Sophia w Warszawie
Cerkiew na skraju stolicy Anna Radziukiewicz
Ukraina
Nic się nie stanie bez pokajanija tłum. Ałla Matreńczyk
Jubileusz Piotra Trochanowskiego
Oby się wiersze zapisały Anna Rydzanicz
Festiwal
Ode po raz czwarty Natalia Klimuk
Łęczna
Nie tylko Jakub Onanow Grzegorz Jacek Pelica
Jubileusz
500 lat Reformacji Michał Koper
Historia
Metropolita Józef Siemaszko Aleksy Kordiukiewicz
Podróże
Papieże z Krymu Paweł Krysa
Święto w Nowoberezowie
Wieczór chórów wiejskich Natalia Klimuk
Kronika Michała Bołtryka
Kronika Michała Bołtryka Michał Bołtryk
Prawosławie na świecie
Prawosławie na świecie oprac. Ałła Matreńczyk
Koncert
Rachmaninow w Białymstoku Anna Radziukiewicz
Wystawa
Ikony z białoruskich chat Anna Radziukiewicz