Numer 2 (416)    Luty 2020


Numer 2(416)    Luty 2020Numer 2(416)    Luty 2020
fot.Andrzej Charyło
Laureaci
Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane Anna Radziukiewicz
Kazanie
Kosztowny wdowi grosz o. Konstanty Bondaruk
O. Jan Troc
Starosielski batiuszka Anna Radziukiewicz
Aleksander Naumow
Piękny jubileusz Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow
Kilka słów o Aleksandrze Naumowie Krassimir Stantchev
Supraśl
Slawiści w Akademii Supraskiej Anna Radziukiewicz
Na jubileusz prof. Naumowa
Konferencja inna niż wszystkie Dorota Wysocka
Supraśl
O freskach z Supraśla Dorota Wysocka
Łupaszka
Czyja ulica? Eugeniusz Czykwin
Łupaszka
Kim był „Łupaszka” wysłuchała Ałła Matreńczyk
Krzyż Kawalerski dla Sergiusza Niczyporuka
Krzyż Kawalerski dla Sergiusza Niczyporuka Natalia Klimuk
Modlitwy o jedność chrześcijan
Wspólnym głosem Grzegorz Jacek Pelica
Modlitwy o jedność chrześcijan
Życzliwymi bądźmy Natalia Klimuk
Wspomnienie o Raisie Biegun
Córka swego ojca Anna Rydzanicz
Gruzja
Monaster szeleszczącego złota Paweł Krysa
Nocna modlitwa w Poczajowie
Nocna modlitwa w Poczajowie Andrzej Charyło
Japonia
Pół wieku autonomii Andrzej Charyło
Ekumeniczne spotkanie
Ekumeniczne spotkanie Anna Rydzanicz
Kolędowanie
Spotkanie w filharmonii Ałła Matreńczyk
Kolędowanie
Horeczia wielojęzyczna Anna Radziukiewicz
Archimandryta Cyprian (Kern)
Patrolog z Paryża Andrzej Charyło
Prawosławne kolory Albanii
Prawosławne kolory Albanii Jarosław Charkiewicz
Cerkiew w Czarnogórze
Ustawa o wolności wolność odbiera Andrzej Charyło
Czarnogóra
Cerkiew dyskryminowana rozmawia Andrzej Charyło
W Białowieży
Cerkiew na cmentarzu Piotr Bajko
Anna Radziukiewicz
Remont na sto lat Anna Radziukiewicz
Nagrodzeni
Ordery dla Joanicjusza Nazarko i Jerzego Uścinowicza Anna Radziukiewicz
Nagrodzeni
Gloria Artis dla Borysa Russko Anna Radziukiewicz
Doroteusz Fionik Ambasadorem Wschodu
Doroteusz Fionik Ambasadorem Wschodu Natalia Klimuk
Notatki z wiejskiej
Minister mi odpowiedział Eugeniusz Czykwin
Galicyjskim okiem
Dwie deski lub pusta rama Paweł Krysa
Galicyjskim okiem
Bury Bandera Paweł Krysa
Kronika Michała Bołtryka
Kronika Michała Bołtryka Michał Bołtryk
Prawosławie na świecie
Prawosławie na świecie oprac. Ałła Matreńczyk
Wspomnienie
Nigdy nie narzekał Natalia Klimuk
Język
Dwie uwagi z zakresu сerkiewnosłowiańskiej fonetyki w aspekcie ortografii języka cerkiewnosłowiańskiego ks. mitrat