Eugeniusz Czykwin
Temperament polityczny (siedem kadencji, w latach 1985 -1993 i ponownie od 2001, w Sejmie) sprawia, bezpośrednio angażuje się we wszystko co wiąże się ze sprawami Cerkwi (to w głównej mierze jego zasługą było przeforsowanie w sejmie ustawy o stosunku państwa do Kościoła prawosławnego) problemami mniejszości narodowych oraz wciąż bolesną na Białostocczyźnie kwestią współżycia prawosławnej mniejszości i katolickiej większości. Naturalne więc, że jest autorem większości publikacji poświęconych tej tematyce.

Śledzi i komentuje na naszych łamach wszystko, co dotyczy miejsca i roli prawosławia we współczesnym świecie.

Zainicjował większość akcji Przeglądu Prawosławnego. na przykład "Pomóżmy Serbii".

Jego działalność dostrzeżono poza granicami kraju, czego wyrazem są odznaczenia od patriarchów Jerozolimy i Moskwy.

e.czykwin@przegladprawoslawny.pl