Halina Kierdelewicz
Od początku zajmuje się techniczną stroną przygotowania Przeglądu do druku. Jest jednakw zespole nie tylko "panią od komputera".

Dzięki jej merytorycznej wiedzy, doświadczeniu, spostrzegawczości udaje się nam uniknąć wielu potknięć.
Imponuje nie tylko jakością, ale i tempem pracy.

h.kierdelewicz@przegladprawoslawny.pl